ma??; 30 mg/g, 1 tuba 20 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CHLORCHINALDIN, 30 mg/g, ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 30 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: parahydroksybenzoesan metylu i lanolina. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? Jednorodna ma??, barwy zielonkawo-kremowej z odcieniem szarym 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt...
ma??; (30 mg+ 10 mg)/g, 1 tuba 5 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CHLORCHINALDIN H, (30 mg + 10 mg)/g, ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 30 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum) i 10 mg hydrokortyzonu octanu (Hydrocortisoni acetas). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: lanolina, alkohol cetylowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? Zielonkawo-kremowa ma?? o zapachu lanoliny. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...
Chlorquinaldol | ATC: A 01 AB, R 02 AA 11
tabl. do ssania [smak czarnej porzeczki]; 2 mg, 20 szt.
...Akceptacja Podpis Signature Data Date Approval 600 porzeczki czarnej smaku o ssania do tabletki mg, 2 Chlorquinaldolum, 40 porzeczki czarnej 600 porzeczki czarnej smaku o ssania do tabletki mg, 2 Chlorquinaldolum, smaku o porzeczki czarnej smaku o ssania do tabletki mg, 2 Chlorquinaldolum, o smaku czarnej porzeczki Chlorquinaldolum, 2 mg, tabletki do ssania 1 tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. 600 Lek zawiera...
Chlorquinaldol | ATC: A 01 AB, R 02 AA 11
tabl. do ssania; 2 mg, 20 szt.
...2011 Yellow Braille Komentarze Comments Rozmiar czcionki Font size minimum 7 pt. Akceptacja Podpis Signature Data Date Approval 599 ssania do tabletki mg, 2 Chlorquinaldolum, 40 599 ssania do tabletki mg, 2 Chlorquinaldolum, ssania do tabletki mg, 2 Chlorquinaldolum, Chlorquinaldolum, 2 mg, tabletki do ssania 1 tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. 599 Lek zawiera jako substancje pomocnicza, m. in. sacharoze. Do ssania...
tabl. dopochwowe; 100 mg+ 250 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gynalgin, 250 mg + 100 mg, tabletki dopochwowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka dopochwowa zawiera 250 mg metronidazolu (Metronidazolum) i 100 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka dopochwowa. Tabletki barwy be?owej, g?adkie o wyd?u?onym kszta?cie i marmurkowej powierzchni, posiadaj?ce grawer w postaci G. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE...