O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Choriogonadotropin alfa | ATC: G 03 GA 08
inj. podsk. [roztw. do wstrz.]; 250 µg, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...Po podaniu do?ylnym choriogonadotropina alfa ulega dystrybucji do p?ynu przestrzeni zewn?trzkomórkowej z okresem pó?trwania w fazie dystrybucji oko?o 4,5 godziny. Obj?to?? dystrybucji i klirens ca?kowity w stanie równowagi wynosz? odpowiednio 6 l i 0,2 l/godz. Nic nie wskazuje na to, ?e choriogonadotropina alfa jest metabolizowana i wydalana w inny sposób ni? endogenna hCG. Po podaniu podskórnym choriogonadotropina alfa jest eliminowana z...