Choriogonadotropin alfa | ATC: G 03 GA 08
inj. podsk. [roztw. do wstrz.]; 250 µg, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
...Po podaniu do?ylnym choriogonadotropina alfa ulega dystrybucji do p?ynu przestrzeni zewn?trzkomórkowej z okresem pó?trwania w fazie dystrybucji oko?o 4,5 godziny. Obj?to?? dystrybucji i klirens ca?kowity w stanie równowagi wynosz? odpowiednio 6 l i 0,2 l/godz. Nic nie wskazuje na to, ?e choriogonadotropina alfa jest metabolizowana i wydalana w inny sposób ni? endogenna hCG. Po podaniu podskórnym choriogonadotropina alfa jest eliminowana z...