Ciclopirox | ATC: D 01 AE 14
lakier do paznokci leczniczy; 80 mg/g, 1 but. 6,6 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Axopirox, 80 mg/g, lakier do paznokci leczniczy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jeden gram lakieru do paznokci, leczniczego zawiera 80 mg cyklopiroksu (Ciclopiroxum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Lakier do paznokci, leczniczy. Bezbarwny, przezroczysty do jasno?ó?tego roztwór. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie zaka?e? grzybiczych paznokci...
p?yn na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 20 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BATRAFEN, 10 mg/ml, p?yn na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml p?ynu na skór? zawiera 10 mg cyklopiroksu z olamin? (Ciclopiroxi olaminum) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA P?yn na skór?. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Wszystkie rodzaje grzybic skóry. 4.2 Dawkowanie i sposób...
lakier do paznokci; 80 mg/g, 1 but. 3 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BATRAFEN, 80 mg/g, lakier do paznokci leczniczy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g lakieru zawiera 80 mg cyklopiroksu (Ciclopiroxum) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Lakier do paznokci leczniczy. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Grzybicze zaka?enia paznokci. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Produkt leczniczy...
krem; 10 mg/g, 1 tuba 20 g
Ciclopirox | ATC: D 01 AE 14
lakier do paznokci; 80 mg/g, 1 but. 3 g
p?yn na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 30 ml
p?yn na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 30 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pirolam , 10 mg/ml, p?yn na skór?. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 ml p?ynu na skór? zawiera 1 g cyclopiroksu z olamin? (Ciclopirox olaminum). Pe?en wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA P?yn na skór?. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Leczenie grzybic skóry g?adkiej, ow?osionej, grzybic stóp, paznokci, podudzia...
?el; 10 mg/g, 1 tuba 20 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pirolam , 10 mg/g, ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 g ?elu zawiera 1 g cyclopiroksu z olamin? (Ciclopirox olaminum). Produkt zawiera glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216). Pe?en wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Leczenie grzybic skóry...
zaw. na skór?; 10 mg/g, 1 tuba 20 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pirolam, 10 mg/g, zawiesina na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 g zawiesiny na skór? zawiera: 1 g cyklopiroksu z olamin? (Ciclopiroxi olaminum). Produkt zawiera glikol propylenowy, alkohol cetostearylowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Zawiesina na skór? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie grzybic skóry...
Ciclopirox | ATC: D 01 AE 14
lakier do paznokci leczniczy; 80 mg/g, 1 but. 4 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pirolam, 80 mg/g, lakier do paznokci leczniczy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g lakieru zawiera 80 mg cyklopiroksu (Ciclopiroxum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Lakier do paznokci leczniczy 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Grzybicze zaka?enia paznokci. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Do stosowania miejscowego...
Ciclopirox | ATC: D 01 AE 14
lakier do paznokci; 80 mg/g, 1 op. 3,3 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Polinail, 80 mg/g, lakier do paznokci, leczniczy. 2. SK?AD JAKO?CIOWY l ILO?CIOWY Jeden gram lakieru do paznokci, leczniczego zawiera 80 mg cyklopiroksu (Ciclopiroxum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: alkohol cetostearylowy 10 mg/g roztworu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Lakier do paznokci, leczniczy. Przezroczysty, bezbarwny do lekko ?ó?tawego, roztwór. 4...
szampon leczniczy; 15 mg/g, 1 but. 100 ml
szampon leczniczy; 15 mg/g, 1 but. 100 ml
szampon leczniczy; 15 mg/g, 1 but. 100 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Stieprox 15 mg/g (1,5%), szampon leczniczy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g szamponu leczniczego zawiera 15 mg cyklopiroksu z olamin? (Ciclopirox olaminum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Szampon leczniczy 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie i ?agodzenie objawów chorób ow?osionej skóry g?owy, takich jak...