O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Ciclopirox | ATC: D 01 AE 14
lakier do paznokci leczniczy; 80 mg/g, 1 but. 6,6 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Axopirox, 80 mg/g, lakier do paznokci leczniczy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jeden gram lakieru do paznokci, leczniczego zawiera 80 mg cyklopiroksu (Ciclopiroxum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Lakier do paznokci, leczniczy. Bezbarwny, przezroczysty do jasno?ó?tego roztwór. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie zaka?e? grzybiczych paznokci...
p?yn na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 20 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BATRAFEN, 10 mg/ml, p?yn na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml p?ynu na skór? zawiera 10 mg cyklopiroksu z olamin? (Ciclopiroxi olaminum) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA P?yn na skór?. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Wszystkie rodzaje grzybic skóry. 4.2 Dawkowanie i sposób...
lakier do paznokci; 80 mg/g, 1 but. 3 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BATRAFEN, 80 mg/g, lakier do paznokci leczniczy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g lakieru zawiera 80 mg cyklopiroksu (Ciclopiroxum) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Lakier do paznokci leczniczy. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Grzybicze zaka?enia paznokci. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Produkt leczniczy...
krem; 10 mg/g, 1 tuba 20 g
Ciclopirox | ATC: D 01 AE 14
lakier do paznokci; 80 mg/g, 1 but. 3 g
p?yn na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 30 ml
zaw. na skór?; 10 mg/g, 1 tuba 20 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pirolam, 10 mg/g, zawiesina na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy gram zawiesiny na skór? zawiera: 10 mg cyklopiroksu z olamin? (Ciclopirox olaminum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: glikol propylenowy, alkohol cetostearylowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Zawiesina na skór? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania...
?el; 10 mg/g, 1 tuba 20 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pirolam, 10 mg/g, ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy gram ?elu zawiera 10 mg cyklopiroksu z olamin? (Ciclopirox olaminum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie grzybic...
p?yn na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 30 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pirolam, 10 mg/ml, roztwór na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml roztworu na skór? zawiera 10 mg cyklopiroksu z olamin? (Ciclopirox olaminum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór na skór? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie grzybic skóry g?adkiej, ow?osionej, grzybic stóp, podudzi spowodowanych...
Ciclopirox | ATC: D 01 AE 14
lakier do paznokci leczniczy; 80 mg/g, 1 but. 4 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pirolam Lakier, 80 mg/g, lakier do paznokci leczniczy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy g lakieru zawiera 80 mg cyklopiroksu (Ciclopiroxum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Lakier do paznokci leczniczy 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Grzybicze zaka?enia paznokci. Produkt jest przeznaczony do leczenia ?agodnych i umiarkowanych...
Ciclopirox | ATC: D 01 AE 14
lakier do paznokci; 80 mg/g, 1 op. 3,3 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Polinail, 80 mg/g, lakier do paznokci, leczniczy. 2. SK?AD JAKO?CIOWY l ILO?CIOWY Jeden gram lakieru do paznokci, leczniczego zawiera 80 mg cyklopiroksu (Ciclopiroxum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: alkohol cetostearylowy 10 mg/g roztworu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Lakier do paznokci, leczniczy. Przezroczysty, bezbarwny do lekko ?ó?tawego, roztwór. 4...
szampon leczniczy; 15 mg/g, 1 but. 100 ml
szampon leczniczy; 15 mg/g, 1 but. 100 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Stieprox 15 mg/g (1,5%), szampon leczniczy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g szamponu leczniczego zawiera 15 mg cyklopiroksu z olamin? (Ciclopirox olaminum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Szampon leczniczy 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie i ?agodzenie objawów chorób ow?osionej skóry g?owy, takich jak...
szampon leczniczy; 15 mg/g, 1 but. 100 ml