tabl. powl.; 5/12,5 mg, 28 szt.
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 1 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...CILAN, 2,5 mg, tabletki powlekane CILAN, 5 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 0,5 mg, 1 mg, 2,5 mg lub 5 mg cylazaprylu (Cilazaprilum) w postaci cylazaprylu jednowodnego (odpowiednio 0,522 mg, 1,044 mg, 2,61 mg lub 5,22 mg). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna: - jedna tabletka powlekana, 0,5 mg...
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 5/12,5 mg, 28 szt.
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt.
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.