O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 5/12,5 mg, 28 szt.
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 1 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...CILAN, 2,5 mg, tabletki powlekane CILAN, 5 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 0,5 mg, 1 mg, 2,5 mg lub 5 mg cylazaprylu (Cilazaprilum) w postaci cylazaprylu jednowodnego (odpowiednio 0,522 mg, 1,044 mg, 2,61 mg lub 5,22 mg). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna: - jedna tabletka powlekana, 0,5 mg...
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 1 mg, 30 szt. tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.
tabl. powl.; 5/12,5 mg, 28 szt.
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 2,5 mg, 28 szt.
Cilazapril | ATC: C 09 AA 08
tabl. powl.; 5 mg, 28 szt.