tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cinacalcet Accord, 30 mg, tabletki powlekane. Cinacalcet Accord, 60 mg tabletki powlekane. Cinacalcet Accord, 90 mg tabletki powlekane. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 30 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Ka?da tabletka zawiera 60 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Ka?da tabletka zawiera 90 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Substancje pomocnicze o znanym...
Cinacalcet | ATC: H 05 BX 01
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 30 mg, 84 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 84 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 84 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cinacalcet Bioton, 30 mg, tabletki powlekane. Cinacalcet Bioton, 60 mg, tabletki powlekane. Cinacalcet Bioton, 90 mg, tabletki powlekane. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 30 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Ka?da tabletka zawiera 60 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Ka?da tabletka zawiera 90 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Substancje pomocnicze o znanym...
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cinacalcet Teva, 30 mg, tabletki powlekane Cinacalcet Teva, 60 mg tabletki powlekane Cinacalcet Teva, 90 mg tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 30 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Jedna tabletka powlekana zawiera 60 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Jedna tabletka powlekana zawiera 90 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Pe?ny...
Cinacalcet | ATC: H 05 BX 01
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.