O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cinacalcet Accord, 30 mg, tabletki powlekane. Cinacalcet Accord, 60 mg tabletki powlekane. Cinacalcet Accord, 90 mg tabletki powlekane. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 30 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Ka?da tabletka zawiera 60 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Ka?da tabletka zawiera 90 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Substancje pomocnicze o znanym...
Cinacalcet | ATC: H 05 BX 01
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 30 mg, 84 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 84 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 84 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cinacalcet Bioton, 30 mg, tabletki powlekane. Cinacalcet Bioton, 60 mg, tabletki powlekane. Cinacalcet Bioton, 90 mg, tabletki powlekane. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 30 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Ka?da tabletka zawiera 60 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Ka?da tabletka zawiera 90 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Substancje pomocnicze o znanym...
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cinacalcet Teva, 30 mg, tabletki powlekane Cinacalcet Teva, 60 mg tabletki powlekane Cinacalcet Teva, 90 mg tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 30 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Jedna tabletka powlekana zawiera 60 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Jedna tabletka powlekana zawiera 90 mg cynakalcetu (w postaci cynakalcetu chlorowodorku). Pe?ny...
Cinacalcet | ATC: H 05 BX 01
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.