krople do uszu [roztw.]; (3 mg+ 0,25 mg)/ml, 1 but. 10 ml