krople do oczu; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIPRONEX 0,3%, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml roztworu zawiera 3 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum) w postaci cyprofloksacyny chlorowodorku jednowodnego. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór Prawie bezbarwny jasno?ó?ty lub jasnozielony przezroczysty...
krople do uszu; 2 mg/ml, 15 amp. 0,25 ml
krople do uszu [roztw.]; (3 mg+ 0,25 mg)/ml, 1 but. 10 ml
krople do oczu [roztw.]; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml ma?? do oczu; 3 mg/ml, 1 tuba 3,5 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ciloxan, 3 mg/g, ma?? do oczu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 3 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum), w postaci chlorowodorku. Substancje pomocnicze, patrz punkt. 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? do oczu Produkt ma posta? jednorodnej ma?ci w kolorze bia?ym do bia?awego. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Owrzodzenia rogówki i...
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIPHIN 500, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum) w postaci jednowodnego chlorowodorku cyprofloksacyny (583 mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Tabletki s? okr?g?e, soczewkowate, koloru bia?ego lub ?ó?tawego. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Ciphin...
tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIPHIN 500, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum) w postaci jednowodnego chlorowodorku cyprofloksacyny (583 mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletki s? okr?g?e, soczewkowate, barwy bia?ej lub ?ó?tawej. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Ciphin...
Ciprofloxacin | ATC: J 01 MA 02
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 5 amp. 10 ml
...NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ciprinol, 10 mg/ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 10 ml koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji (1 ampu?ka) zawiera 100 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum). 1 ml koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg cyprofloksacyny. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji Koncentrat do...
Ciprofloxacin | ATC: J 01 MA 02
tabl.; 250 mg, 10 szt. tabl.; 500 mg, 10 szt.
...250 mg, tabletki powlekane Ciprinol, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ciprinol, 250 mg: ka?da tabletka powlekana zawiera 250 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum), w postaci chlorowodorku cyprofloksacyny. Ciprinol, 500 mg: ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum), w postaci chlorowodorku cyprofloksacyny. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Ciprinol, 250 mg: bia?e, okr?g?e tabletki powlekane...
tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt.
inf. [roztw.]; 100 mg/50 ml, 1 wor. 50 ml inf. [roztw.]; 200 mg/100 ml, 1 wor. 100 ml inf. [roztw.]; 400 mg/200 ml, 1 wor. 200 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, roztwór do infuzji Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml, roztwór do infuzji Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml, roztwór do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum) w postaci wodorosiarczanu. 50 ml roztworu zawiera 100 mg cyprofloksacyny. 100 ml roztworu zawiera 200...
Ciprofloxacin | ATC: J 01 MA 02
inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 poj. 100 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 poj. 200 ml inf. [roztw.]; 2 mg/ml, 1 poj. 50 ml
...mg/ml, roztwór do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 pojemnik 50 ml zawiera 100 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum) w postaci monowodzianu chlorowodorku cyprofloksacyny. 1 pojemnik 100 ml zawiera 200 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum) w postaci monowodzianu chlorowodorku cyprofloksacyny. 1 pojemnik 200 ml zawiera 400 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum) w postaci monowodzianu chlorowodorku cyprofloksacyny. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: sód. 1 ml roztworu zawiera 0,15...
Ciprofloxacin | ATC: J 01 MA 02
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
...mg, tabletki powlekane Cipronex, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana 250 mg zawiera 250 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum) w postaci chlorowodorku (co odpowiada 291 mg chlorowodorku cyprofloksacyny). 1 tabletka powlekana 500 mg zawiera 500 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum) w postaci chlorowodorku (co odpowiada 582 mg chlorowodorku cyprofloksacyny). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana...
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
...500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY CIPROPOL, 250 mg, tabletki powlekane: 1 tabletka zawiera 250 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum), w postaci cyprofloksacyny chlorowodorku jednowodnego, w ilo?ci ? 291,50 mg. CIPROPOL, 500 mg, tabletki powlekane: 1 tabletka zawiera 500 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum), w postaci cyprofloksacyny chlorowodorku jednowodnego, w ilo?ci ? 583 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA?...
Ciprofloxacin | ATC: J 01 MA 02
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 10 amp. 10 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 10 fiol. 20 ml
...1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PROXACIN 1%, 10 mg/ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji Jasnozielony lub jasno?ó?ty przezroczysty p?yn Warto?? pH roztworu do infuzji wynosi od 3,0...
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Proxacin 250, 250 mg, tabletki powlekane Proxacin 500, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 250 mg lub 500 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum) w postaci cyprofloksacyny chlorowodorku. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych - patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki Proxacin 250 s? barwy bia?awej, okr?g?e, dwustronnie wypuk?e. Tabletki Proxacin 500 s? barwy...