O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cisplatin Kabi, 1 mg/ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg cisplatyny. Jedna fiolka z 10 ml koncentratu zawiera 10 mg cisplatyny. Jedna fiolka z 20 ml koncentratu zawiera 20 mg cisplatyny. Jedna fiolka z 50 ml koncentratu zawiera 50 mg...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 50 ml
...du?e ilo?ci p?ynów przez 24 godziny po wlewie do?ylnym cisplatyny, aby zapewni? odpowiednie wydalanie moczu. 4.3 Przeciwwskazania Cisplatin Teva jest przeciwwskazany u pacjentów z obecnymi w wywiadzie reakcjami alergicznymi na lek Cisplatin Teva lub inne zwi?zki zawieraj?ce platyn?, b?d? którykolwiek inny sk?adnik produktu leczniczego. Cisplatin Teva jest przeciwwskazany u pacjentów z mielosupresj?, z neuropati? wywo?an? stosowaniem cisplatyny, u pacjentów odwodnionych (istnieje konieczno?? nawodnienia...
Thiethylperazine maleate | ATC: A 04 AD, R 06 AD 03
inj. [roztw.]; 6,5 mg/ml, 5 amp. 1 ml
...mózgowych. W zapobieganiu i leczeniu nudno?ci i wymiotów po chemioterapii tietyloperazyna jest skuteczna w przypadku chemioterapeutyków o ?agodnym do umiarkowanym dzia?aniu wymiotnym (fluorouracyl, doksorubicyna), natomiast w przypadku leków o silnym dzia?aniu wymiotnym (cisplatina) jest stosunkowo nieskuteczna. 4.2. Dawkowanie i sposób podawania Zalecana dawka dobowa dla osób doros?ych wynosi od 1 do 3 tabletek powlekanych na dob? przyjmowanych pojedynczo. Dawkowanie tietyloperazyny u dzieci nie...
Thiethylperazine maleate | ATC: A 04 AD, R 06 AD 03
czopki; 6,5 mg, 6 szt.
...mózgowych. W zapobieganiu i leczeniu nudno?ci i wymiotów po chemioterapii tietyloperazyna jest skuteczna w przypadku chemioterapeutyków o ?agodnym do umiarkowanym dzia?aniu wymiotnym (fluorouracyl, doksorubicyna), natomiast w przypadku leków o silnym dzia?aniu wymiotnym (cisplatina) jest stosunkowo nieskuteczna. 4.2. Dawkowanie i sposób podawania Zalecana dawka dobowa dla osób doros?ych wynosi od 1 do 3 czopków na dob? przyjmowanych pojedynczo. Dawkowanie tietyloperazyny u dzieci nie zosta?o...
Thiethylperazine maleate | ATC: A 04 AD, R 06 AD 03
tabl. powl.; 6,5 mg, 50 szt.
...mózgowych. W zapobieganiu i leczeniu nudno?ci i wymiotów po chemioterapii tietyloperazyna jest skuteczna w przypadku chemioterapeutyków o ?agodnym do umiarkowanym dzia?aniu wymiotnym (fluorouracyl, doksorubicyna), natomiast w przypadku leków o silnym dzia?aniu wymiotnym (cisplatina) jest stosunkowo nieskuteczna. 4.2. Dawkowanie i sposób podawania Zalecana dawka dobowa dla osób doros?ych wynosi od 1 do 3 tabletek powlekanych na dob? przyjmowanych pojedynczo. Dawkowanie tietyloperazyny u dzieci nie...