O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
granulat; 250 mg/5 ml, 1 op. 60 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fromilid, 250 mg/5 ml, granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 5 ml zawiesiny zawiera 250 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: sacharoza (1,28 g/5 ml zawiesiny), sorbitol (0,20 mg/5 ml) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej...
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
granulat; 125 mg/5 ml, 1 op. 60 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fromilid, 125 mg/5 ml, granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 5 ml zawiesiny zawiera 125 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: sacharoza (1,65 g/5 ml zawiesiny), sorbitol (E420) (0,30 mg/5 ml) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do sporz?dzania zawiesiny...
tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 28 szt.
...1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fromilid 250, 250 mg, tabletki powlekane Fromilid 500, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana zawiera odpowiednio 250 mg lub 500 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki powlekane 250 mg i 500 mg s? owalne, obustronnie lekko wypuk?e, barwy br?zowo?ó?tej. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 14 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 5 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 7 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fromilid Uno, 500 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 500 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: 1 tabletka zawiera 213,75 mg laktozy jednowodnej i 12,85 mg sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu. Tabletki...
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 20 szt.
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 60 ml
...2012 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Klabax, 250 mg/5 ml, granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 5 ml zawiesiny zawiera 250 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej. Bia?y lub prawie bia?y granulat tworz?cy po po??czeniu z wod? bia?? lub prawie bia?? zawiesin?...
granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 60 ml granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
...do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?de 5 ml sporz?dzonej zawiesiny zawiera 125 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu Ka?de 5 ml sporz?dzonej zawiesiny zawiera: 2928,50 mg sacharozy 20 mg aspartamu Ka?de 5 ml sporz?dzonej zawiesiny zawiera 250 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu Ka?de 5 ml sporz?dzonej zawiesiny zawiera: 2508,00 mg sacharozy 20 mg...
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. (2 blistry) tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. (2 blistry)
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO KLABION, 250 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 250 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ?ó?cie? chinolinowa. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki o owalnym kszta?cie, obustronnie wypuk?e, barwy ?ó?tej. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Klarytromycyna jest...
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. (2 blistry) tabl. powl.; 500 mg, 14 szt. (2 blistry)
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO KLABION, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ?ó?cie? chinolinowa. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki o owalnym kszta?cie, obustronnie wypuk?e, barwy ?ó?tej. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Klarytromycyna jest...
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 5 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 7 szt.
...1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Klabion UNO, 500 mg, tabletki powlekane o przed?u?onym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 638,8 mg klarytromycyny cytrynianu, co odpowiada 500 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza. Ka?da tabletka powlekana zawiera 293,2 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana o przed?u?onym uwalnianiu ?ó?ta...
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Klacid, 500 mg, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 fiolka zawiera 500 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji. Proszek barwy bia?ej lub prawie bia?ej. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Klarytromycyna do infuzji jest...
granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 op. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 op. 60 ml granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 op. 100 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Klacid, 125 mg/5 ml, granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 5 ml zawiesiny zawiera 125 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sacharoza (2,75 g w 5 ml zawiesiny). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej. Bia?y lub prawie bia?y proszek...
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 op. 60 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Klacid, 250 mg/5 ml, granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 5 ml zawiesiny zawiera 250 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sacharoza (2,28 g w 5 ml zawiesiny). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej. Bia?y lub prawie bia?y proszek...
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Klacid, 250 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 250 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ?ó?cie? chinolinowa. Ka?da tabletka zawiera 3,4 mg sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletka ?ó?ta, owalnego kszta?tu. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do...
tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Klacid, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ?ó?cie? chinolinowa. Ka?da tabletka zawiera 6,1 mg sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletka ?ó?ta, owalnego kszta?tu, o wymiarach oko?o 19 x 9 x 7...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 5 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 7 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Klacid Uno, 500 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 500 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera 115 mg laktozy i 15,3 mg sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu. Tabletka ?ó?ta, owalnego...
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
2008 ~05» 2 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA W?ASNA PRODUKTU Klar min 500 powlekane mg tabletki JAKO?CIOWY ILO?CIOWY 2. SK?AD 1 powlekana zawiera 500 (Clarithromycinum). 1 tabletka mg klarytromycyny Pe?ny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1. ~ 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Zaka?enia wywo?ane drobnoustroje chorobotwórcze wra?liwe klarytromycyn?, na przez wtym: zaka?enia górnych dróg...
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl.; 250 mg, 14 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Klarmin, 250 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 250 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ?ó?cie? chinolinowa. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletki s? pod?u?ne, obustronnie wypuk?e, barwy ?ó?tej. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Klarytromycyna jest wskazana...
zaw. doust. [granulat]; 125 mg/5 ml, 1 op. 100 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lekoklar, 125 mg/5 ml, granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml przygotowanej zawiesiny doustnej zawiera 25 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 125 mg klarytromycyny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 5 ml gotowej do podania zawiesiny zawiera 2,4 g sacharozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1...
zaw. doust. [granulat]; 250 mg/5 ml, 1 op. 100 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lekoklar, 250 mg/5 ml, granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml przygotowanej zawiesiny doustnej zawiera 50 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg klarytromycyny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 5 ml gotowej do podania zawiesiny zawiera 2,4 g sacharozy Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1...
tabl. powl.; 500 mg, 14 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt.
...LECZNICZEGO Lekoklar mite, 250 mg, tabletki powlekane Lekoklar forte, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Lekoklar mite Ka?da tabletka powlekana zawiera 250 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Lekoklar forte Ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Lekoklar mite Ciemno?ó?te tabletki powlekane w kszta?cie kapsu?ki (o wymiarach 15,6 x...
tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 20 ml
?Q?e 'g 5 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO TACLAR 500mg proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna iiolka zawiera 500 mg klarytromycyny (Clarithromycinum) postaci laktobionianu W klarytromycyny. Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6. l. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji. Bialy lub prawie bialy liońlizat postaci kr??ka lub jego fragmentów ró?nej Wielko?ci, W rozpuszczeniu...