O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
?el; (10 mg+ 0,25 mg)/g, 1 tuba 30 g
Clindamycin | ATC: D 10 AF 01
?el; 10 mg/g, 1 tuba 15 g ?el; 10 mg/g, 1 tuba 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CLINDACNE, 10 mg/g, ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ?elu zawiera 10 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Clindacne przeznaczony jest...
inj. [roztw.]; 150 mg/ml, 5 amp. 2 ml inj. [roztw.]; 150 mg/ml, 5 amp. 4 ml inj. [roztw.]; 150 mg/ml, 5 amp. 6 ml
...przepisywania produktu leczniczego Clindamycin Kabi pacjentom ze sk?onno?ci? do chorób ?o??dka i jelit, szczególnie zapalenia jelita grubego. Nale?y unika? stosowania produktów leczniczych wywo?uj?cych zaparcie i spowalniaj?cych perystaltyk? jelit. Je?li podczas leczenia wyst?pi ci??ka biegunka, Clindamycin Kabi nale?y niezw?ocznie odstawi? i podj?? post?powanie diagnostyczne oraz zastosowa? odpowiednie leczenie. Produktu leczniczego Clindamycin Kabi nie nale?y stosowa? w leczeniu ostrych, wirusowych zaka?e? dróg oddechowych. Clindamycin Kabi nie...
tabl. powl.; 300 mg, 16 szt. tabl. powl.; 600 mg, 12 szt. tabl. powl.; 600 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clindamycin-MIP 300, 300 mg, tabletki powlekane Clindamycin-MIP 600, 600 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana Clindamycin-MIP 300 zawiera 300 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci 344 mg klindamycyny chlorowodorku. 1 tabletka powlekana Clindamycin-MIP 600 zawiera 600 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci 688 mg klindamycyny chlorowodorku. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych...
Clindamycin | ATC: G 01 AA 10
krem dopochwowy; 20 mg/g, 1 tuba 40 g+ 7 aplik.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DALACIN, 20 mg/g (2%), krem dopochwowy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 5 g kremu (zawarto?? aplikatora) zawiera 100 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: glikol propylenowy, alkohol cetostearylowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem dopochwowy. Krem jest bia?y, o pó?sta?ej konsystencji. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...
Clindamycin | ATC: J 01 FF 01
inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 150 mg/ml, 1 amp. 2 ml inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 150 mg/ml, 1 amp. 4 ml inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 150 mg/ml, 1 amp. 6 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DALACIN C, 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? i infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 150 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: alkohol benzylowy (9,45 mg/ml) jako ?rodek konserwuj?cy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt. 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa? i infuzji...
Clindamycin | ATC: J 01 FF 01
kaps.; 300 mg, 16 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DALACIN C, 300 mg, kapsu?ki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 kapsu?ka zawiera 300 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka. Kapsu?ki twarde: dwucz??ciowa, bia?a kapsu?ka oznaczona napisem ?CLIN 300? oraz ?Pfizer?. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1...
Clindamycin | ATC: J 01 FF 01
kaps.; 150 mg, 16 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DALACIN C, 150 mg, kapsu?ki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 kapsu?ka zawiera 150 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka. Kapsu?ki twarde: dwucz??ciowa, bia?a kapsu?ka oznaczona napisem ?CLIN 150? oraz ?Pfizer?. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1...
Clindamycin | ATC: J 01 FF 01
kaps.; 75 mg, 16 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DALACIN C, 75 mg, kapsu?ki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 kapsu?ka zawiera 75 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka. Kapsu?ki twarde: dwucz??ciowa, zielono-bia?a kapsu?ka oznaczona napisem ?CLIN 75? oraz ?Pfizer?. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
Clindamycin | ATC: D 10 AF 01
?el; 10 mg/g, 1 tuba 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DALACIN T, 10 mg/g (1%), ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ?elu zawiera 10 mg klindamycyny (Clindamycinum), w postaci klindamycyny fosforanu. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: glikol propylenowy, metylu hydroksybenzoesan. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie miejscowe tr?dziku...
Clindamycin | ATC: D 10 AF 01
p?yn na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 30 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DALACIN T, 10 mg/ml, p?yn na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml p?ynu na skór? zawiera 10 mg klindamycyny (Clindamycinum), w postaci klindamycyny fosforanu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: glikol propylenowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA P?yn na skór? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania...
Clindamycin | ATC: D 10 AF 01
emulsja na skór?; 10 mg/ml, 1 but. 30 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DALACIN T, 10 mg/ml, emulsja na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml emulsji na skór? zawiera 10 mg klindamycyny (Clindamycinum), w postaci klindamycyny fosforanu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: alkohol cetostearylowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Emulsja na skór? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania...
?el; (10 mg+ 30 mg)/g, 1 tuba 30 g ?el; (10 mg+ 50 mg)/g, 1 tuba 15 g ?el; (10 mg+ 50 mg)/g, 1 tuba 30 g
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Duac (10 mg + 50 mg)/g, ? el 2. SK ? AD JAKO ? CIOWY I ILO ? CIOWY 1 g ? elu zawiera 10 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu i 50 mg benzoilu nadtlenku (Benzoylis peroxidum) w postaci benzoilu nadtlenku z wod? Pe ? ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA ? FARMACEUTYCZNA...
Clindamycin | ATC: J 01 FF 01
inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 300 mg/2 ml, 5 amp. 2 ml inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 600 mg/4 ml, 5 fiol. 4 ml
...wstrzykiwa? i infuzji Klimicin, 600 mg/4 ml (150 mg/ml), roztwór do wstrzykiwa? i infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwa? i infuzji zawiera 150 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci fosforanu klindamycyny. Klimicin, 300 mg/2 ml 2 ml roztworu do wstrzykiwa? i infuzji (1 ampu?ka) zawieraj? 300 mg klindamycyny (w postaci fosforanu klindamycyny). Klimicin, 600 mg/4 ml...
Clindamycin | ATC: J 01 FF 01
kaps. twarde; 300 mg, 16 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Klimicin, 300 mg, kapsu?ki twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna kapsu?ka zawiera 300 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci chlorowodorku klindamycyny. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: 1 kapsu?ka zawiera 130 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka twarda. Kapsu?ki z bia?ym wieczkiem i korpusem, zawieraj?ce krystaliczny, prawie bia?y proszek. 4...
?el; 10 mg/g, 1 op. 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO KLINDACIN T, 10 mg/g, ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ?elu zawiera 10 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: glikol propylenowy 50 mg/g. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el Bezbarwny, przezroczysty ?el. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania...
?el; 10 mg/g, 1 but. 30 ml z pomp. ?el; 10 mg/g, 1 tuba 15 g ?el; 10 mg/g, 1 tuba 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Normaclin, 10 mg/g, ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ?elu zawiera 10 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Miejscowe leczenie tr?dziku pospolitego. 4...