tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 75 mg, 20 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.