tabl.; 0,5 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt.
...1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CLONAZEPAMUM TZF, 0,5 mg, tabletki CLONAZEPAMUM TZF, 2 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Clonazepamum TZF, 0,5 mg Jedna tabletka zawiera 0,5 mg klonazepamu (Clonazepamum). Clonazepamum TZF, 2 mg Jedna tabletka zawiera 2 mg klonazepamu (Clonazepamum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu Clonazepamum TZF, 0,5 mg: laktoza, ?ó?cie? pomara?czowa (E 110) Clonazepamum TZF, 2 mg: laktoza...
inj. [roztw.]; 1 mg/ml, 10 amp.
...PRODUKTU LECZNICZEGO CLONAZEPAMUM TZF, 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 1 mg klonazepamu (Clonazepamum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: alkohol etylowy bezwodny, alkohol benzylowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa? Bezbarwny lub lekko ?ó?tawo-zielonkawy roztwór 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Clonazepamum TZF...