inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1000 j.m., 1 fiol. prosz. (+ rozp.) inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 j.m., 1 fiol. liof. (+ rozp.) inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m., 1 fiol. liof. (+ rozp.)
inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 j.m.+ 550 j.m., 1 fiol. prosz.+ fiol. z rozp.+ ig?a dwust.+ ig?a z filt. inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m.+ 1200 j.m., 1 fiol. prosz.+ fiol. z rozp.+ ig?a dwust.+ ig?a z filt.
inf./inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1000 j.m.+ 2400 j.m., 1 fiol. prosz.+ fiol. z rozp.+ ig?a dwust.+ ig?a z filt.
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1000 j.m/fiol., 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp.+ zest. inf.
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 j.m/fiol., 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp.+ zest. inf.
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m/fiol., 1 fiol. prosz.+ 1 fiol. rozp.+ zest. inf.
inf. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 1000 j.m., 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik) inf. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 1500 j.m., 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik) inf. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 2000 j.m., 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik) inf. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 250 j.m., 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik) inf. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 3000 j.m., 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik) inf. [prosz.+ rozp. do sporz. roztw.]; 500 j.m., 1 fiol. (1 amp.-strz. + t?ok + ??cznik)
NuwiqRx-z
Coagulation factor VIII | ATC: B 02 BD 02
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1000 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 2000 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 250 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 500 j.m., 1 fiol. + 1 amp.-strz. 2,5 ml
Factor VIII | ATC: B 02 BD 02
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1000 j.m., 1 amp.
Factor VIII | ATC: B 02 BD 02
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 j.m., 1 amp. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 j.m., 1 amp.
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 j.m.+ 600 j.m., 1 fiol. (+ 1 fiol. rozp.)