O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 800 mg+ 150 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 28 szt.
...telaprewir, i nefazodon i produkty lecznicze zawieraj?ce cobicistat. Jednoczesne podawanie itrakonazolu powoduje ponad 10-krotne zwi?kszenie nara?enia na aktywny metabolit symwastatyny (beta-hydroksykwas). Telitromycyna powoduje 11-krotny wzrost ekspozycji na kwas symwastatyny. Stosowanie w skojarzeniu z itrakonazolem, ketokonazolem, pozakonazolem, worykonazol, inhibitorami proteazy wirusa HIV (np. nelfinawirem), boceprewir, telaprewir, erytromycyn?, klarytromycyn?, telitromycyn?, nefazodonem , i produkty lecznicze zawieraj?ce cobicistat jak równie? z gemfibrozylem, cyklosporyn? i danazolem...
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
...telaprewir, i nefazodon i produkty lecznicze zawieraj?ce cobicistat. Jednoczesne podawanie itrakonazolu powoduje ponad 10-krotne zwi?kszenie nara?enia na aktywny metabolit symwastatyny (beta-hydroksykwas). Telitromycyna powoduje 11-krotny wzrost ekspozycji na kwas symwastatyny. Stosowanie w skojarzeniu z itrakonazolem, ketokonazolem, pozakonazolem, worykonazol, inhibitorami proteazy wirusa HIV (np. nelfinawirem), boceprewir, telaprewir, erytromycyn?, klarytromycyn?, telitromycyn?, nefazodonem , i produkty lecznicze zawieraj?ce cobicistat jak równie? z gemfibrozylem, cyklosporyn? i danazolem...
tabl. powl.; 40 mg, 28 szt.
...telaprewir, i nefazodon i produkty lecznicze zawieraj?ce cobicistat. Jednoczesne podawanie itrakonazolu powoduje ponad 10-krotne zwi?kszenie nara?enia na aktywny metabolit symwastatyny (beta-hydroksykwas). Telitromycyna powoduje 11-krotny wzrost ekspozycji na kwas symwastatyny. Stosowanie w skojarzeniu z itrakonazolem, ketokonazolem, pozakonazolem, worykonazol, inhibitorami proteazy wirusa HIV (np. nelfinawirem), boceprewir, telaprewir, erytromycyn?, klarytromycyn?, telitromycyn?, nefazodonem , i produkty lecznicze zawieraj?ce cobicistat jak równie? z gemfibrozylem, cyklosporyn? i danazolem...
tabl. powl.; 150 mg+ 150 mg+ 200 mg+ 245 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 150 mg, 30 szt.