tabl. do rozgr. i ?ucia; 500 mg+ 400 j.m., 50 szt.
prosz. musuj?cy; 500 mg+ 250 IU+ 60 mg, 30 szt. prosz. musuj?cy; 500 mg+ 250 IU+ 60 mg, 60 szt.
tabl. powl.; 600 mg+ 400 j.m., 30 szt.
tabl. mus.; 500 mg+ 200 j.m., 10 szt.
...1 tabletka musuj?ca zawiera: 500 mg wapnia (Calcium) w postaci w?glanu wapnia (Calcii carbonas) ? 1400 mg w?glanu wapnia, odpowiada 500 mg jonów wapnia; i 200 j.m. (5 µg) witaminy D (Colecalciferolum). 3 Substancje pomocnicze biologicznie czynne: aspartam (E951) 75 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki musuj?ce, okr?g?e, p?askie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania...
tabl. do rozgr. i ?ucia; 1000 mg+ 880 IU, 30 szt.
?elki; , 1 op. 240 g
Colecalciferol | ATC: A 11 CC 05
p?yn doust.; 15 000 j.m./ml, 1 but. 10 ml
Colecalciferol | ATC: A 11 CC 05
krople doustne; 20 000 j.m./ml, 1 but. 10 ml
...20 000 j.m./ml, krople doustne, roztwór 3 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml (ok. 34 kropli) zawiera 0,5 mg Colecalciferolum (cholekalcyferolu), co odpowiada 20 000 j.m. witaminy D . 3 1 kropla zawiera ok. 0,015 mg Colecalciferolum (cholekalcyferolu), co odpowiada ok. 590 j.m. witaminy D . 3 Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople...
tabl. do ?ucia; 500 mg+ 400 j.m., 30 szt.
tabl. do ?ucia; 500 mg+ 400 j.m., 30 szt.
tabl. mus.; , 20 szt.
kaps.; , 75 szt.
tabl.; 1 000 j.m., 30 szt.
tabl.; 500 j.m., 30 szt.
Colecalciferol | ATC: A 11 CC 05
krople doustne; 20 000 j.m./ml, 1 but. 10 ml
kaps.; 50 µg+ 37,5 µg, 30 szt.
p?yn doust.; (10000 j.m.+ 20000 j.m.)/ml, 1 but. 10 ml