inj. [liof.]; 1 000 000 j.m., 20 fiol.
inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 2000000 j.m., 10 fiol. 10 ml
prosz. do przyg. roztw. do nebulizacji; 1 000 000 j.m., 30 fiol. prosz.