Crisantaspase | ATC: L 01 XX 02
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 10000 j.m./fiol., 5 fiol