O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
p?yn na skór?; 100 mg/g, 1 but. 100 g
...3-5 dni. Po up?ywie 2-3 dni od ostatniego smarowania, nale?y wzi?? k?piel i zmieni? bielizn? osobist? i po?cielow?. W czasie stosowania p?ynu Crotamiton Farmapol nale?y przestrzega?, by nie dosz?o do jego kontaktu z oczami. Dzieci: Produktu leczniczego Crotamiton Farmapol nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku do 12 miesi?ca ?ycia. U dzieci w wieku powy?ej 1 roku ?ycia wystarcza jednorazowe zastosowanie. 4...
ma??; 100 mg/g, 1 tuba 40 g
...3-5 dni. Po up?ywie 2-3 dni od ostatniego smarowania, nale?y wzi?? k?piel i zmieni? bielizn? osobist? i po?cielow?. W czasie stosowania ma?ci Crotamiton Farmapol nale?y przestrzega?, by nie dosz?o do jego kontaktu z oczami. Dzieci: Produktu leczniczego Crotamiton Farmapol nie nale?y stosowa? u dzieci w wieku do 12 miesi?ca ?ycia. U dzieci w wieku powy?ej 1 roku ?ycia wystarcza jednorazowe zastosowanie. 4...