inj. [roztw.]; (50 mg+ 50 mg+ 0,5 mg)/ml, 5 amp. 2 ml
inj. dom. [roztw.]; , 5 amp. 2 ml
...roztworu do wstrzykiwa? zawiera 50 mg tiaminy chlorowodorku (Thiamini hydrochloridum), 50 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum) i 0,5 mg cyjanokobalaminy (Cyanocobalaminum). 1 ampu?ka 2 ml zawiera 100 mg tiaminy chlorowodorku (Thiamini hydrochloridum), 100 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini hydrochloridum) i 1 mg cyjanokobalaminy (Cyanocobalaminum). Substancje pomocnicze: alkohol benzylowy 40 mg, lidokainy chlorowodorek 20 mg w 2 ml roztworu do wstrzykiwa?. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych...
tabl. powl.; 100 mg+ 200 mg+ 0,2 mg, 100 szt. tabl. powl.; 100 mg+ 200 mg+ 0,2 mg, 20 szt.
tabl. powl.; 100 mg+ 200 mg+ 0,2 mg, 100 szt. tabl. powl.; 100 mg+ 200 mg+ 0,2 mg, 20 szt.
...20 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana zawiera: Tiaminy chlorowodorek (Thiamini hydrochloridum) (witamina B ) 100 mg 1 Pirydoksyny chlorowodorek (Pyridoxini hydrochloridum) (witamina B ) 200 mg 6 Cyjanokobalamin? (Cyanocobalaminum) (witamina B ) 0,20 mg 12 Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Bia?e lub prawie bia?e, okr?g?e i obustronnie wypuk?e tabletki powlekane. 4. SZCZEGÓ?OWE...
tabl. powl.; 100 mg+ 200 mg+ 0,2 mg, 100 szt. tabl. powl.; 100 mg+ 200 mg+ 0,2 mg, 20 szt.
inj. [roztw.]; (100 mg+ 100 mg+ 1 mg)/2 ml, 5 amp. 2 ml
inj. [roztw.]; 100 µg/ml, 10 amp. 1 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VITAMINUM B12 WZF, 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml roztworu zawiera 100 mikrogramów cyjanokobalaminy (Cyanocobalaminum) - witaminy B12. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa? Ró?owy, przezroczysty p?yn 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania ? Niedokrwisto?? z?o?liwa Addisona-Biermera ? Inne...
inj. [roztw.]; 500 µg/ml, 5 amp. 2 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VITAMINUM B12 WZF, 500 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml roztworu zawiera 500 mikrogramów cyjanokobalaminy (Cyanocobalaminum) - witaminy B12. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa? Ró?owy, przezroczysty p?yn 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania ? Niedokrwisto?? z?o?liwa Addisona-Biermera ? Inne...