Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 40 ml
inj./inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inj./inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 1 ml inj./inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inj./inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...doros?ych i dzieci w celu indukcji remisji innych ostrych bia?aczek. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Cytarabine Kabi mo?e by? podawany do?ylnie (w postaci infuzji lub wstrzykiwa?) jak i podskórnie. Wstrzykni?cie podskórne jest na ogó? dobrze tolerowane i mo?e by? zalecane do stosowania w terapii podtrzymuj?cej. Produktu leczniczego Cytarabine Kabi, 100 mg/ml nie nale?y podawa? dokana?owo. Leczenie z zastosowaniem cytarabiny powinno zosta? rozpocz?te...
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. do?./podsk. [liof. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. [liof. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 amp.+ rozp.
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. do?./podsk. [liof. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.+ rozp.
inj. [zaw.]; 50 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml