O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. [roztw.]; 20 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 40 ml
inj./inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inj./inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 1 ml inj./inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inj./inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 1 fiol. 5 ml
...doros?ych i dzieci w celu indukcji remisji innych ostrych bia?aczek. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Cytarabine Kabi mo?e by? podawany do?ylnie (w postaci infuzji lub wstrzykiwa?) jak i podskórnie. Wstrzykni?cie podskórne jest na ogó? dobrze tolerowane i mo?e by? zalecane do stosowania w terapii podtrzymuj?cej. Produktu leczniczego Cytarabine Kabi, 100 mg/ml nie nale?y podawa? dokana?owo. Leczenie z zastosowaniem cytarabiny powinno zosta? rozpocz?te...
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. do?./podsk. [liof. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. [liof. do przyg. roztw.]; 100 mg, 1 amp.+ rozp.
Cytarabine | ATC: L 01 BC 01
inj. do?./podsk. [liof. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.+ rozp.
inj. [zaw.]; 50 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml