inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 mg, 10 fiol. inf./inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 10 fiol.
Dacarbazine | ATC: L 01 AX 04
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 mg, 10 fiol. 100 mg inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 200 mg, 10 fiol. 200 mg
Dacarbazine | ATC: L 01 AX 04
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. 1000 mg inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol. 500 mg