tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...?agodne do umiarkowanego, a pacjenci reagowali na rozpocz?te standardowe leczenie i rzadko dochodzi?o do przerwania stosowania dapagliflozyny. Zaka?enia zg?aszano cz??ciej u kobiet ni? u m??czyzn (odpowiednio 9.7% i 3.4% dla dapaglifloziny i placebo), a osobnicy, którzy mieli podobne zaka?enia w wywiadzie, cz??ciej ulegali zaka?eniom nawracaj?cym. Zaka?enia uk?adu moczowego Zaka?enia uk?adu moczowego cz??ciej zg?aszano w przypadku dapagliflozyny w dawce 10 mg w porównaniu...
tabl. powl.; 5 mg+ 10 mg, 14 szt.
tabl. powl.; 5 mg/850 mg, 60 szt.