O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
...?agodne do umiarkowanego, a pacjenci reagowali na rozpocz?te standardowe leczenie i rzadko dochodzi?o do przerwania stosowania dapagliflozyny. Zaka?enia zg?aszano cz??ciej u kobiet ni? u m??czyzn (odpowiednio 9.7% i 3.4% dla dapaglifloziny i placebo), a osobnicy, którzy mieli podobne zaka?enia w wywiadzie, cz??ciej ulegali zaka?eniom nawracaj?cym. Zaka?enia uk?adu moczowego Zaka?enia uk?adu moczowego cz??ciej zg?aszano w przypadku dapagliflozyny w dawce 10 mg w porównaniu...
tabl. powl.; 5 mg+ 10 mg, 14 szt.
tabl. powl.; 5 mg/850 mg, 60 szt.