Darunavir | ATC: J 05 AE 10
prosz. do przyg. roztw. doust.; 600 mg, 60 szt. tabl. powl.; 800 mg, 60 szt.
tabl. powl.; 800 mg+ 150 mg, 30 szt.