tabl. do przyg. zaw. doust.; 125 mg, 28 szt. tabl. do przyg. zaw. doust.; 250 mg, 28 szt. tabl. do przyg. zaw. doust.; 500 mg, 28 szt.