Degarelix | ATC: L 02 BX 02
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 120 mg, 2 zest. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 80 mg, 1 zest.