aerozol do stos. w j. ustnej; (27 mg+ 25 mg)/ml, 3 poj. 10 ml