Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl.; 5 mg, 10 szt. tabl.; 5 mg, 30 szt.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 300 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 2,5 mg, 30 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 30 szt.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 30 szt.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 50 ml
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
tabl. powl.; 5 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Desloratadine +pharma, 5 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 5 mg desloratadyny. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Jasnoniebieskie, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki powlekane. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Desloratadine +pharma jest wskazany do stosowania u doros?ych i m?odzie?y...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 mg
...zapalenia b?ony ?luzowej nosa produktem leczniczym Desloratadine Actavis. Dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat: 2,5 ml (1,25 mg) roztworu doustnego Desloratadine Actavis raz na dob?. Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (2,5 mg) roztworu doustnego Desloratadine Actavis raz na dob?. Nie okre?lono bezpiecze?stwa stosowania ani skuteczno?ci produktu leczniczego Desloratadine Actavis, 0,5 mg/ml...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
...LECZNICZEGO Desloratadine Genoptim, 5 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg desloratadyny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka powlekana zawiera 20 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletka powlekana w kolorze niebieskim, okr?g?a, obustronnie wypuk?a. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt Desloratadine Genoptim...
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
...LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Desloratadine Mylan, 0,5 mg/ml, roztwór doustny 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Produkt leczniczy zawiera sorbitol (E 420) w ilo?ci 103 mg/ml. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór doustny Desloratadine Mylan jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem niezawieraj?cym...
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Desloratadine Mylan, 5 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 5 mg desloratadyny. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu Ka?da tabletka zawiera 4,4 mikrogramy ?ó?cieni pomara?czowej (E 110), laku. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Niebieskie, powlekane, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki powlekane o ?ci?tych brzegach...
tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 2,5 mg, 10 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 2,5 mg, 30 szt.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 10 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 5 mg, 30 szt.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 2,5 mg, 10 szt.
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 150 ml roztw. doust.; 0,5 mg/ml, 1 but. 60 ml
Desloratadine | ATC: R 06 AX 27
tabl. powl.; 5 mg, 10 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 60 szt. tabl. powl.; 5 mg, 90 szt.
tabl. powl.; 5 mg, 60 szt.