inj. [roztw.]; 8 mg/ml, 1 amp. 5 ml
inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 10 amp. 1 ml inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 10 amp. 2 ml
inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 5 amp. 1 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dexamethasone phosphate SF, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml produktu zawiera 4,37 mg deksametazonu sodu fosforanu, co odpowiada 4 mg deksametazonu fosforanu (Dexamethasoni phosphas). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: Produkt leczniczy Dexamethasone phosphate SF, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? zawiera glikol propylenowy w ilo?ci 20 mg/ml. Pe?ny...
inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 10 amp. 1 ml inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 10 amp. 2 ml