O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
roztw. dentystyczny; (1,11 mg+ 50 mg)/g, 1 but. 13 ml
inj. [roztw.]; 8 mg/ml, 1 amp. 5 ml
inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 10 amp. 1 ml inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 10 amp. 2 ml
ma??; (100 mg+ 25 mg+ 2,5 mg)/g, 1 tuba 5 g
Dexamethasone | ATC: S 01 BA 01
krople do oczu; 1 mg/ml, 20 minim. 0,4 ml
krople do oczu [zaw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
Dexamethasone | ATC: H 02 AB 02
tabl.; 4 mg, 20 szt. tabl.; 8 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dexamethasone Krka, 4 mg, tabletki Dexamethasone Krka, 8 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 4 mg deksametazonu. Ka?da tabletka zawiera 8 mg deksametazonu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka zawiera 77,9 mg laktozy (laktozy jednowodnej). Ka?da tabletka zawiera 155,8 mg laktozy (laktozy jednowodnej). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6...
Dexamethasone | ATC: H 02 AB 02
tabl.; 20 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dexamethasone Krka, 20 mg, tabletki Dexamethasone Krka, 40 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 20 mg deksametazonu. Ka?da tabletka zawiera 40 mg deksametazonu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka zawiera 389,5 mg laktozy (laktozy jednowodnej). Ka?da tabletka zawiera 779 mg laktozy (laktozy jednowodnej). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1...
inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 5 amp. 1 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dexamethasone phosphate SF, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml produktu zawiera 4,37 mg deksametazonu sodu fosforanu, co odpowiada 4 mg deksametazonu fosforanu (Dexamethasoni phosphas). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: Produkt leczniczy Dexamethasone phosphate SF, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? zawiera glikol propylenowy w ilo?ci 20 mg/ml. Pe?ny...
krople do oczu; (1 mg+ 5 mg)/g, 1 but. 5 ml
ma?? do oczu; (0,3 mg+ 5 mg)/g, 1 tuba 3 g
aerozol na skór?; 0,15 mg/ml, 1 op. 30 ml aerozol na skór?; 0,15 mg/ml, 1 op. 55 ml
aerozol na skór?; (1,38 mg+ 0,28 mg)/g, 1 op. 30 ml
inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 10 amp. 1 ml inj. [roztw.]; 4 mg/ml, 10 amp. 2 ml
krople do oczu [zaw.]; (3 mg+ 1 mg)/ml, 1 but. 5 ml
Dexamethasone | ATC: H 02 AB 02
tabl.; 0,5 mg, 20 szt. tabl.; 1 mg, 20 szt.
krople do oczu [zaw.]; (1 mg+ 3500 j.m.+ 6000 j.m.)/ml, 1 but. 5 ml
krople do oczu [zaw.]; (1 mg+ 3 mg)/ml, 1 but. 5 ml
krople do oczu; (1 mg+ 3 mg)/ml, 1 but. 5 ml