O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Dexibuprofen | ATC: M 01 AE 14
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO SERACTIL, 400 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera: 400 mg deksibuprofenu (Dexibuprofenum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki powlekane pod?u?ne, barwy bia?ej, obustronnie wypuk?e, z rowkiem dziel?cym po obu stronach, bez plam i wykrusze?. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...
Dexibuprofen | ATC: M 01 AE 14
tabl. powl.; 200 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO SERACTIL, 200 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera: 200 mg deksibuprofenu (Dexibuprofenum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki powlekane okr?g?e, barwy bia?ej, obustronnie wypuk?e, z rowkiem dziel?cym na jednej stronie, bez plam i wykrusze?. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...