inf./inj. [roztw.]; 50 mg/2 ml, 5 amp. 2 ml
granulat do przyg. roztw. doust.; 25 mg, 10 sasz. granulat do przyg. roztw. doust.; 25 mg, 20 sasz.
tabl. powl.; 25 mg, 10 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 25 mg, 10 szt. tabl. powl.; 25 mg, 20 szt.
granulat do przyg. roztw. doust.; 25 mg, 30 sasz.
tabl. powl.; 75 mg+ 25 mg, 10 szt. tabl. powl.; 75 mg+ 25 mg, 20 szt.
...do objawów zatrucia innymi o?rodkowo dzia?aj?cymi lekami przeciwbólowymi (opioidami). Nale?? do nich szczególnie: zw??enie ?renic, wymioty, zapa?? sercowo-naczyniowa, zaburzenia ?wiadomo?ci a? do ?pi?czki, drgawki, depresja oddechowa a? do zatrzymania oddechu. Post?powanie Dexketoprofen W przypadku przypadkowego za?ycia produktu leczniczego lub przedawkowania, niezw?ocznie wdro?y? leczenie objawowe, dostosowane do stanu pacjenta. Nale?y poda? w?giel aktywowany w ci?gu godziny od za?ycia produktu, je?eli doros?y lub dziecko przyj??o...