O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/2 ml, 5 amp. 2 ml
granulat do przyg. roztw. doust.; 25 mg, 10 sasz. granulat do przyg. roztw. doust.; 25 mg, 20 sasz.
tabl. powl.; 25 mg, 10 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 25 mg, 10 szt. tabl. powl.; 25 mg, 20 szt.
granulat do przyg. roztw. doust.; 25 mg, 30 sasz.
tabl. powl.; 75 mg+ 25 mg, 10 szt. tabl. powl.; 75 mg+ 25 mg, 20 szt.
...do objawów zatrucia innymi o?rodkowo dzia?aj?cymi lekami przeciwbólowymi (opioidami). Nale?? do nich szczególnie: zw??enie ?renic, wymioty, zapa?? sercowo-naczyniowa, zaburzenia ?wiadomo?ci a? do ?pi?czki, drgawki, depresja oddechowa a? do zatrzymania oddechu. Post?powanie Dexketoprofen W przypadku przypadkowego za?ycia produktu leczniczego lub przedawkowania, niezw?ocznie wdro?y? leczenie objawowe, dostosowane do stanu pacjenta. Nale?y poda? w?giel aktywowany w ci?gu godziny od za?ycia produktu, je?eli doros?y lub dziecko przyj??o...