O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
syrop; (7,5 mg+ 50 mg)/5 ml, 1 but. 100 ml
...LECZNICZEGO ACODIN 150 Junior, (7,5 mg + 50 mg)/5 ml, syrop 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 5 ml syropu zawiera 7,5 mg dekstrometorfanu bromowodorku (Dextromethorphani hydrobromidum) i 50 mg dekspantenolu (Dexpanthenolum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sacharoza. 5 ml syropu zawiera 2,625 g sacharozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Syrop. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
syrop; (15 mg+ 50 mg)/5 ml, 1 but. 100 ml
...NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACODIN 300 (15 mg + 50 mg)/5 ml, syrop 2. SK?AD JAKO?CIOWY l ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 5 ml hydrobromidum (bromowodorku syropu zawiera 15 mg Dextromethorphani dekstrometorfanu) i 50 mg Dexpanthenolum (D-pantenol, dekspantenolu) Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Syrop. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Leczenie objawowe suchego kaszlu ró?nego pochodzenia (nie zwi?zanego z...
krem; (20 mg+ 50 mg)/g, 1 tuba 35 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Alantan Plus (20 mg + 50 mg)/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g kremu zawiera 20 mg alantoiny (Allantoinum) i 50 mg deksopantenolu (Dexpanthenolum) w postaci 50% roztworu pantenolu w glikolu propylenowym. Produkt zawiera lanolin?, alkohol cetostearylowy, etylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem...
ma??; (20 mg+ 50 mg)/g, 1 tuba 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Alantan Plus (20 mg + 50 mg)/g, ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 20 mg alantoiny (Allantoinum) i 50 mg deksopantenolu (Dexpanthenolum) w postaci 50% roztworu pantenolu w glikolu propylenowym. Produkt zawiera lanolin?, etylu parahydroksybenzoesan. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? ?ó?tawa ma?? o jednolitej konsystencji. 4...
krem; , 1 op. 30 g
?el do oczu; 50 mg/g, 1 tuba 10 g ?el do oczu; 50 mg/g, 1 tuba 5 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Corneregel, 50 mg/g, ?el do oczu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ?elu zawiera 50 mg dekspantenolu (Dexpanthenolum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el do oczu 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie niezapalnej keratopatii, np.: zwyrodnienia rogówki, degeneracji rogówki, nawracaj?cej erozji i uszkodze? zwi?zanych ze...
aerozol do nosa; (0,1 mg+ 5 mg)/dawk?, 1 but. 10 ml
...2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu, co odpowiada 0,10 g) zawiera 0,1 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum) i 5,0 mg deksopantenolu (Dexpanthenolum). Substancje pomocnicze: Produkt leczniczy zawiera chlorek benzalkoniowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Aerozol do nosa, roztwór 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania...
Dexpanthenol | ATC: D 03 AX 03
aerozol do stos. zewn?trznego; 46,3 mg/g, 1 but. 130 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Panthenol Spray, 46,3 mg/g, aerozol do stosowania zewn?trznego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g aerozolu zawiera 46,3 mg dekspantenolu (Dexpanthenolum) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Aerozol do stosowania zewn?trznego Bia?a piana, o lekko kwa?nym zapachu 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt poprawiaj?cy gojenie...
spray do nosa; (0,1 mg+ 5,0 mg)/dawk?, but. 10 ml
...0,1 mg + 5,0 mg)/dawk?, aerozol do nosa, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml roztworu zawiera 1,0 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum) i 50,0 mg deksopantenolu (Dexpanthenolum). Ka?da dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu) zawiera 0,1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 5,0 mg deksopantenolu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór. Pe?ny wykaz substancji...
spray do nosa; (0,05 mg+ 5,0 mg)/dawk?, but. 10 ml
...0,05 mg + 5,0 mg)/dawk?, aerozol do nosa, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml roztworu zawiera 0,50 mg ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum) i 50,0 mg deksopantenolu (Dexpanthenolum). Ka?da dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu) zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 5,0 mg deksopantenolu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór. Pe?ny wykaz substancji...