O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 75 mg+ 0,2 mg, 10 szt. tabl.; 75 mg+ 0,2 mg, 20 szt.
...czynne: Ka?da tabletka sk?ada si? z rdzenia odpornego na dzia?anie soku ?o??dkowego, zawieraj?cego 75 mg diklofenaku sodowego, os?oni?tego zewn?trzn? otoczk? zawieraj?c? 0,2 mg mizoprostolu (w postaci zawiesiny Mizoprostol : Hypromeloza 1:100) (Diclofenacum natricum + Misoprostolum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna (19,5 mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?e, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki, oznaczone ?A?...
tabl. powl.; 50 mg+ 0,2 mg, 20 szt.
...czynne: Ka?da tabletka sk?ada si? z rdzenia odpornego na dzia?anie soku ?o??dkowego, zawieraj?cego 50 mg diklofenaku sodowego, os?oni?tego zewn?trzn? otoczk? zawieraj?c? 0,2 mg mizoprostolu (w postaci zawiesiny Mizoprostol : Hypromeloza 1:100) (Diclofenacum natricum + Misoprostolum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna (13,0 mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?e, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki, oznaczone ?A?...
tabl. powl.; 50 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cataflam 50, 50 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka produktu leczniczego Cataflam 50 zawiera 50 mg diklofenaku potasowego (Diclofenacum kalicum). Substancja pomicnicza: sacharoza. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana, do stosowania doustnego. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Krótkotrwa?e leczenie nast?puj?cych stanów ostrych...
inj. dom. [roztw.]; 75 mg/3 ml, 10 amp. 3 ml inj. dom. [roztw.]; 75 mg/3 ml, 5 amp. 3 ml
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diclac, 25 mg/ml (75 mg/3 ml), roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwa? zawiera 25 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). 1 ampu?ka (3 ml) roztworu do wstrzykiwa? zawiera 75 mg diklofenaku sodowego. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 150 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diclac 150 Duo, 150 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 150 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) w postaci szybko uwalnianej (25 mg) i wolno uwalnianej (125 mg). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu 4...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 150 mg, 10 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 150 mg, 20 szt.
czopki doodbytnicze; 50 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diclac 50, 50 mg, czopki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jeden czopek zawiera 50 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Czopek 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie objawowe: reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, zesztywniaj?cego zapalenia stawów kr?gos?upa, bólu (spowodowanego pourazowymi lub pooperacyjnymi...
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 75 mg, 10 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 75 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diclac 75 Duo, 75 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 75 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) w postaci szybko uwalnianej (12,5 mg) i wolno uwalnianej (62,5 mg). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka o zmodyfikowanym...
tabl. powl. dojelitowe; 50 mg, 30 szt. tabl. powl. dojelitowe; 50 mg, 50 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diclac 50, 50 mg, tabletki dojelitowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka dojelitowa zawiera 50 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka dojelitowa 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie objawowe: _ reumatoidalnego zapalenia stawów, _ choroby zwyrodnieniowej stawów, _ zesztywniaj?cego zapalenia...
czopki doodbytnicze; 100 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diclac 100, 100 mg, czopki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jeden czopek zawiera 100 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Czopki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie objawowe: ? reumatoidalnego zapalenia stawów, ? choroby zwyrodnieniowej stawów, ? zesztywniaj?cego zapalenia stawów kr?gos?upa, ? bólu...
Diclofenac sodium | ATC: M 01 AB 05
kaps. o zmod. uwalnianiu; 75 mg, 30 szt.
...uk?adu kr??enia (np. nadci?nienie t?tnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Diclofenac nale?y stosowa? bardzo ostro?nie u pacjentów z istotnymi czynnikami ryzyka zdarze? dotycz?cych uk?adu kr??enia (np. nadci?nienie t?tnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Produkt ten nale?y stosowa? mo?liwie jaknajkrócej i w najmniejszej skutecznej dawce dobowej, ze wzgl?du na mo?liwo?? nasilenia ryzyka dotycz?cego uk?adu kr??enia po zastosowniu diclofenacu w du?ych dwkach i d?ugotrwale. Nale?y okresowo kontrolowa? konieczno??...
kaps. o zmod. uwalnianiu, twarde; 75 mg+ 20 mg, 30 szt.
krople do oczu [roztw.]; 1 mg/ml, 1 but. 10 ml
czopki doodbytnicze; 50 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dicloberl 50 50 mg, czopki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Substancja czynna: diklofenak sodowy. Jeden czopek zawiera 50 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Czopki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie objawowe bólu i stanu zapalnego w: - Ostrym zapaleniu stawów (w tym dnie...
kaps. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 20 szt.
czopki doodbytnicze; 100 mg, 10 szt. czopki doodbytnicze; 50 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diclofenac GSK, 50 mg, czopki Diclofenac GSK, 100 mg, czopki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Diclofenac GSK, 50 mg, czopki 1 czopek zawiera 50 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) Diclofenac GSK, 100 mg, czopki 1 czopek zawiera 100 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) Substancje pomocnicze patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Czopek Czopki barwy bia?ej do...
inj. dom. [roztw.]; (75 mg+ 20 mg)/2 ml, 3 amp. 2 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dicloratio, (75 mg + 20 mg)/2 ml roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna ampu?ka 2 ml zawiera 75 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) oraz 20 mg lidokainy chlorowodorku (Lidocaini hydrochloridum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa?. Klarowny roztwór, bezbarwny do blado?ó?tego, wolny od widocznych go?ych okiem...
?el; 10 mg/g, 1 tuba 100 g ?el; 10 mg/g, 1 tuba 40 g
CHARAKTERYSTYKA ?RODKA FARMACEUTYCZNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dicloratio gel, 10 mg/g ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ?elu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum); ?el 1% (10 mg/g). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Bia?y, jednorodny ?el o charakterystycznym zapachu. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1.Wskazania do stosowania Dicloratio gel jest wskazany do...
kaps. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dicloratio retard 100, 100 mg, kapsu?ki o przed?u?onym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna kapsu?ka o przed?u?onym uwalnianiu zawiera 100 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka o przed?u?onym uwalnianiu Kapsu?ka: cz??? górna pomara?czowa, matowa z nadrukiem ?Diclo. ret.?, cz??? dolna bezbarwna, prze?roczysta z nadrukiem...
inj. [roztw.]; 25 mg/ml, 6 amp. 3 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DICLOREUM, 25 mg/ ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ampu?ka (3 ml) zawiera 75 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). 1 ampu?ka (3 ml) zawiera 119 mg/dawk? alkoholu benzylowego, 581 mg/dawk? glikolu propylenowego oraz poni?ej 23 mg jonów sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór...
tabl. powl. dojelitowe; 50 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DICLOREUM 50 mg tabletki dojelitowe powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana dojelitowa zawiera 50 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). 1 tabletka powlekana dojelitowa zawiera poni?ej 5 g laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka dojelitowa powlekana 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Choroby stawów...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 100 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DICLOREUM RETARD, 100 mg, tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka o przed?u?onym uwalnianiu zawiera 100 mg diklofenaku sodu (Diclofenacum natricum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka o przed?u?onym uwalnianiu 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Choroby stawów i tkanek oko?ostawowych: reumatoidalne zapalenie...
Diclofenac potassium | ATC: M 01 AB 05
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dicuno, 25 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 25 mg: Ka?da tabletka zawiera 25 mg diklofenaku potasowego (Diclofenacum kalicum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. 25 mg: Tabletki s? jasnoró?owe, okr?g?e, wypuk?e z lini? podzia?u po jednej stronie. ?rednica wynosi 8 mm. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki...
Diclofenac potassium | ATC: M 01 AB 05
tabl. powl.; 50 mg, 100 szt. tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dicuno, 50 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 50 mg diklofenaku potasowego (Diclofenacum kalicum). Substancje pomocnicze: Czerwie? koszenilowa A (E 124) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. 50 mg: Tabletki s? czerwono-br?zowe, okr?g?e, wypuk?e z lini? podzia?u po jednej stronie. ?rednica wynosi 10 mm...
krople do oczu; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DIFADOL 0,1%, 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml zawiera 1 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór Bezbarwny lub jasno?ó?ty, przezroczysty p?yn 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
?el; 10 mg/g, 1 tuba 100 g ?el; 10 mg/g, 1 tuba 50 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diklofenak LGO, 10 mg/g ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ?elu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy dzia?a przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrz?kowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: - pourazowych stanów...
Diclofenac sodium | ATC: M 02 AA 15
aerozol na skór? [roztw.]; 0,04 g/g , 1 op. 30 ml
plaster leczniczy; , 2 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Flector Tissugel, 1%, plaster leczniczy (Diclofenacum epolaminum) 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy plaster leczniczy 140 cm 2 (10 cm x 14 cm) zawiera 180 mg diklofenaku epolaminy co odpowiada 140 mg sodu diklofenaku (1% w/w). Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan (E218): 14 mg propylu parahydroksybenzoesan (E216): 7 mg glikol propylenowy: 420 mg Ilo?ci odnosz? si? do...
Diclofenac | ATC: M 01 AB 05
roztw. do p?ukania j. ustnej i gard?a; 0,74 mg/ml, 1 but. 200 ml
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO GLIMBAX 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do p?ukania jamy ustnej i gard?a 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg Diclofenacum (diklofenak w postaci kwasu). Substancje pomocnicze: Preparat zawiera sodu benzoesan i czerwie? koszenilow?. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do p?ukania jamy ustnej i gard?a...
tabl. dojelitowe; 25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Majamil PPH, 25 mg, tabletki dojelitowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Wy?ej wymieniona tabletka zawiera 25 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera laktoz? jednowodn?. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki dojelitowe, 25 mg. ?ó?te tabletki powlekane z wygrawerowanym ?D25?. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...