O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 200 mg, 28 szt. tabl. powl.; 25 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 200 mg, 28 szt. tabl. powl.; 25 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 25 mg, 28 szt.
...dob? u dzieci). Rzadko dochodzi do zmniejszenia st??enia wodorow?glanów poni?ej 10 mmol/1. Stany lub terapie sprzyjaj?ce powstawaniu kwasicy (takie jak choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddychania, stan padaczkowy, biegunka, zabieg chirurgiczny, dieta ketogenna, lub niektóre leki) mog? dodatkowo wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów wywo?ane przez topiramat. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica metaboliczna u...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...dob? u dzieci). Rzadko dochodzi do zmniejszenia st??enia wodorow?glanów poni?ej 10 mmol/1. Stany lub terapie sprzyjaj?ce powstawaniu kwasicy (takie jak choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddychania, stan padaczkowy, biegunka, zabieg chirurgiczny, dieta ketogenna, lub niektóre leki) mog? dodatkowo wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów wywo?ane przez topiramat. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica metaboliczna u...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...dob? u dzieci). Rzadko dochodzi do zmniejszenia st??enia wodorow?glanów poni?ej 10 mmol/1. Stany lub terapie sprzyjaj?ce powstawaniu kwasicy (takie jak choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddychania, stan padaczkowy, biegunka, zabieg chirurgiczny, dieta ketogenna, lub niektóre leki) mog? dodatkowo wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów wywo?ane przez topiramat. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica metaboliczna u...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 200 mg, 28 szt.
...dob? u dzieci). Rzadko dochodzi do zmniejszenia st??enia wodorow?glanów poni?ej 10 mmol/1. Stany lub terapie sprzyjaj?ce powstawaniu kwasicy (takie jak choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddychania, stan padaczkowy, biegunka, zabieg chirurgiczny, dieta ketogenna, lub niektóre leki) mog? dodatkowo wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów wywo?ane przez topiramat. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica metaboliczna u...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 25 mg, 60 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 50 mg, 60 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 60 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 200 mg, 28 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 25 mg, 28 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
kaps.; 15 mg, 60 szt. kaps.; 25 mg, 60 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i mo?e prowadzi? do osteopenii. 7 Przewlek?a kwasica...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt. tabl. powl.; 200 mg, 28 szt. tabl. powl.; 25 mg, 28 szt. tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i mo?e prowadzi? do osteopenii. 7 Przewlek?a kwasica...
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. 5 Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a...
tabl. powl.; 200 mg, 28 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. 5 Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a...
tabl. powl.; 25 mg, 28 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. 5 Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a...
tabl. powl.; 50 mg, 28 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. 5 Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a...
tabl. powl.; 100 mg, 10 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
tabl. powl.; 200 mg, 10 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
tabl. powl.; 25 mg, 10 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
tabl. powl.; 50 mg, 10 szt.
...wodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 30 szt.
...si?, aby st??enie obni?y?o si? u pacjentów poni?ej 10 mmol/l. Stany lub procedury lecznicze prowadz?ce do kwasicy (takie jak: choroba nerek, ci??kie choroby uk?adu oddechowego, stan padaczkowy, biegunka, operacja chirurgiczna, dieta ketogenna lub niektóre leki produkty lecznicze) mog? dodatkowo, oprócz wp?ywu samego topiramatu, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i mo?e potencjalnie prowadzi? do...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt.
...si?, aby st??enie obni?y?o si? u pacjentów poni?ej 10 mmol/l. Stany lub procedury lecznicze prowadz?ce do kwasicy (takie jak: choroba nerek, ci??kie choroby uk?adu oddechowego, stan padaczkowy, biegunka, operacja chirurgiczna, dieta ketogenna lub niektóre leki produkty lecznicze) mog? dodatkowo, oprócz wp?ywu samego topiramatu, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i mo?e potencjalnie prowadzi? do...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
...si?, aby st??enie obni?y?o si? u pacjentów poni?ej 10 mmol/l. Stany lub procedury lecznicze prowadz?ce do kwasicy (takie jak: choroba nerek, ci??kie choroby uk?adu oddechowego, stan padaczkowy, biegunka, operacja chirurgiczna, dieta ketogenna lub niektóre leki produkty lecznicze) mog? dodatkowo, oprócz wp?ywu samego topiramatu, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i mo?e potencjalnie prowadzi? do...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 50 mg, 30 szt.
...si?, aby st??enie obni?y?o si? u pacjentów poni?ej 10 mmol/l. Stany lub procedury lecznicze prowadz?ce do kwasicy (takie jak: choroba nerek, ci??kie choroby uk?adu oddechowego, stan padaczkowy, biegunka, operacja chirurgiczna, dieta ketogenna lub niektóre leki produkty lecznicze) mog? dodatkowo, oprócz wp?ywu samego topiramatu, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia wodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i mo?e potencjalnie prowadzi? do...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
...dwuw?glwodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia dwuw?glwodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 200 mg, 28 szt.
...dwuw?glwodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia dwuw?glwodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...
Topiramate | ATC: N 03 AX 11
tabl. powl.; 25 mg, 28 szt.
...dwuw?glwodorow?glanów w surowicy zmniejsza?o si? poni?ej 10 mmol/l. Niektóre stany chorobowe i procedury lecznicze prowadz?ce do rozwoju kwasicy (takie jak: choroby nerek, ci??kie zaburzenia oddechowe, stan padaczkowy, biegunka, zabiegi chirurgiczne, dieta ketogenna, niektóre produkty lecznicze) mog? dodatkowo, poza samym topiramatem, wp?ywa? na zmniejszenie st??enia dwuw?glwodorow?glanów w surowicy. Przewlek?a kwasica metaboliczna zwi?ksza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i potencjalnie mo?e prowadzi? do osteopenii. Przewlek?a kwasica...