roztw. do hemofiltracji; , 2 wor. 5l
roztw. do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji; , 2 wor. 5l
inf. [roztw.]; , 1 but. 500 ml inf. [roztw.]; , 1 but. 500 ml
inf. [roztw.]; , 4 wor. 1500 ml inf. [roztw.]; , 4 wor. 2000 ml inf. [roztw.]; , 6 wor. 1000 ml
inf. [roztw.]; , 10 but. 250 ml
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
roztw. do hemofiltracji; , 2 wor. 5000 ml
roztw. do hemofiltracji; 2 mmol/l, 2 wor. 5000 ml
inf. [roztw.]; , 10 but. 500 ml
roztw. do hemofiltracji i hemodializy; , 2 wor. 5000 ml
inf. [roztw.]; , 1 op. 500 ml
roztw. doust. [prosz.]; , 1 zest.
inf. [emulsja]; , 10 wor. 300 ml
inf. [emulsja]; , 6 wor. 500 ml
inf. do?. [zestaw 2 roztw.]; , 1 poj. 1000 ml
inf. [zestaw 2 roztw.+ emulsja]; , 5 poj. 1250 ml
inf. [zestaw 2 roztw.+ emulsja]; , 5 wor. 1250 ml
inf. [emulsja]; , 5 wor. 625 ml
inf. [emulsja]; , 5 wor. 2500 ml
inf. do?. [zestaw 2 roztw.]; , 1 poj. 1000 ml
inf. do?. [zestaw 2 roztw.]; , 1 poj. 1000 ml
roztw. do dializy otrzewnowej; , 1 op. 1500 ml
inf. [emulsja]; , 4 wor. 1,5l
inf. [emulsja]; , 4 wor. 2 l
inf. [emulsja]; , 4 wor. 2 l
inf. [emulsja]; , 4 wor. 1,5l