inj. [roztw.]; 0,3 mg/0,3 ml, 1 amp.-strzyk. 1 ml
inj. [roztw.]; 1 mg/ml, 10 amp. 1 ml
inj. [roztw.]; (40 mg+ 10 µg)/ml, 50 wk?. do strzyk. 1,7 ml inj. [roztw.]; (40 mg+ 5 µg)/ml, 50 wk?. do strzyk. 1,7 ml
Epinephrine | ATC: C 01 CA 24
inj. [roztw.]; 0,15 mg, 1 wstrzyk. 2 ml
Epinephrine | ATC: C 01 CA 24
inj. [roztw.]; 0,3 mg, 1 wstrzyk. 2 ml
inf. do?. [roztw.]; 1 mg/ml, 10 amp. 1 ml inf. do?. [roztw.]; 1 mg/ml, 5 amp. 4 ml
inj. [roztw.]; 5 mg/ml, 5 fiol. 20 ml
inj. [roztw.]; (20 mg+ 10 µg)/ml, 10 amp.-strzyk. 1,8 ml
inj. [roztw.]; (40 mg+ 10 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml
inj. [roztw.]; (40 mg+ 5 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml
inj. [roztw.]; (20 mg+ 10 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml inj. [roztw.]; (20 mg+ 12,5 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml inj. [roztw.]; (20 mg+ 20 µg)/ml, 50 wk?. 1,8 ml