O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Erythromycin | ATC: D 10 AF 02
ma??; 20 mg/g, 1 tuba 25 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aknemycin 20 mg/g, ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 20 mg erytromycyny (Erythromycinum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: alkohol cetostearylowy, benzylu benzoesan, propylenowy glikol ? patrz punkt 4.4. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Wszelkie postaci...
Erythromycin | ATC: D 10 AF 02
p?yn na skór?; 20 mg/g, 1 but. 25 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aknemycin 20 mg/g, p?yn na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g p?ynu zawiera 20 mg erytromycyny (Erythromycinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA P?yn na skór? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Wszelkie postaci tr?dziku pospolitego, szczególnie postaci zapalne, z obecno?ci? grudek i krostek. 4.2...
p?yn na skór?; (40 mg+ 0,25 mg)/g, 1 but. 25 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aknemycin Plus (40 mg + 0,25 mg)/g p?yn na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g p?ynu na skór? zawiera 40 mg erytromycyny (Erythromycinum) i 0,25 mg tretynoiny (Tretinoinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych ? patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA P?yn na skór? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do zastosowania Wszystkie...
ma?? do oczu; 5 mg/g, 1 tuba 3,5 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CUSI ERYTHROMYCIN 0,5%, 5 mg/g, ma?? do oczu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 5 mg erytromycyny (Erythromycinum). Pe?en wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? do oczu 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie powierzchownych zaka?e? oka wywo?anych mikroorganizmami wra?liwymi na erytromycyn?. Profilaktyka zapalenia...
?el; 2,5%, 1 tuba
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DAVERCIN, 25 mg/g, ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ?elu zawiera 25 mg cyklicznego 11,12-w?glanu erytromycyny A (Erythromycini cyclocarbonas). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: dimetylosulfotlenek, glikol propylenowy Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el Bezbarwny lub s?omkowy, przezroczysty ?el. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do...
roztw. na skór?; 25 mg/ml, 1 fl. 30 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DAVERCIN, 25 mg/ml, roztwór na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 25 mg cyklicznego 11,12-w?glanu erytromycyny A (Erythromycini cyclocarbonas). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? ?RODKA FARMACEUTYCZNEGO Roztwór na skór? Bezbarwny lub lekko s?omkowy roztwór 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie miejscowe...
tabl. powl.; 250 mg, 16 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DAVERCIN, 250 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 250 mg cyklicznego 11,12-w?glanu erytromycyny A (Erythromycini cyclocarbonas). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?e lub prawie bia?e tabletki powlekane, okr?g?e, obustronnie wypuk?e. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Davercin stosuje...
inf. do?. [liof. do przyg. roztw.]; 300 mg, 1 fiol.
...z niewydolno?ci? W?troby i (lub) nerek U pacjentów z niewydolno?ci? w?troby i (lub) nerek nale?y zachowa? ostro?no??. Czas leczenia l Czas leczenia zale?y od ci??ko?ci i rodzaju zaka?enia. i Sposób podawania Preparat Erythromycinuin Intravenosum nale?y podawac' wlewie ci?glym we lub przerywanym, trwaj?cym 20 do 60 minut, co 6 lub 8 godzin. Optymalne st??enie podawanych roztworów erytromycyny wynosi 1 ing/ml (O,1%). Je?li konieczne...
tabl. powl.; 200 mg, 16 szt.
zonu ~97. , 5 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ERYTHROMYCINUM TZF, 200 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I rno?crowy Jedna tabletka zawiera 200 mg erytromycyny (E?ythromycinum) zasada. Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6. l. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Tabletki barwy bia?ej do kremowej, okr?g?e, obustronnie wypuk?e. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Erytromycyn? w postaci tabletek powlekanych stosuje si?...
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
granulat; 250 mg/5 ml, 1 op. 60 ml
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
granulat; 125 mg/5 ml, 1 op. 60 ml
tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 28 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 14 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 5 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 7 szt.
?el; (20 mg+ 0,5 mg)/g, 1 tuba 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Isotrexin (20 mg + 0,5 mg)/g, ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ?elu zawiera 20 mg erytromycyny (Erythromycinum) i 0,5 mg izotretynoiny (Isotretinoinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: butylohydroksytoluen. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych ? patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Blado?ó?ty ?el 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Leczenie...
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 20 szt.
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 60 ml
granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 60 ml granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. (2 blistry) tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. (2 blistry)
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. (2 blistry) tabl. powl.; 500 mg, 14 szt. (2 blistry)
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 5 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 7 szt.
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 op. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 op. 60 ml granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 op. 100 ml
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 op. 60 ml
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt.
tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 5 szt. tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 500 mg, 7 szt.
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
Clarithromycin | ATC: J 01 FA 09
tabl. powl.; 250 mg, 14 szt.
zaw. doust. [granulat]; 125 mg/5 ml, 1 op. 100 ml
zaw. doust. [granulat]; 250 mg/5 ml, 1 op. 100 ml