O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. do?. [emulsja]; 20 mg/10 ml, 10 amp. 10 ml
...do 0,1 ml Etomidate?Lipuro / kg masy cia?a. U pacjentów nale??cych do wymienionych grup wiekowych dok?adn? dawk? nale?y dostosowa? do efektów klinicznych dzia?ania leku. U pacjentów z marsko?ci? w?troby oraz leczonych wcze?niej lekami neuroleptycznymi dawk? nale?y zmniejszy?. W celu unikni?cia zbyt wolnej dyfuzji produktu Etomidate-Lipuro w mózgu u pacjentów z jawn? padaczk? lub podwy?szon? tendencj? do drgawek, produkt Etomidate-Lipuro nale?y wstrzykiwa? szybko...
Etomidate | ATC: N 01 AX 07
inj. [roztw.]; 2 mg/ml, 5 amp. 10 ml