Etoricoxib | ATC: M 01 AH 05
tabl. powl.; 30 mg, 28 szt. tabl. powl.; 60 mg, 28 szt. tabl. powl.; 90 mg, 28 szt.
...mg, tabletki powlekane ARCOXIA, 90 mg, tabletki powlekane ARCOXIA, 120 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 30 mg, 60 mg, 90 mg lub 120 mg etorykoksybu (Etoricoxibum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: Tabletka 30 mg: 1,3 mg laktozy (w postaci jednowodnej) Tabletka 60 mg: 2,7 mg laktozy (w postaci jednowodnej) Tabletka 90 mg: 4,0 mg...