O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 20 mg, 30 szt.
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
tabl.; 20 mg, 30 szt.
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps.; 20 mg, 30 szt.
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 10 mg, 28 szt. kaps. twarde; 20 mg, 28 szt.
kaps. twarde; 20 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluoxetine Vitabalans 20 mg tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera chlorowodorek fluoksetyny w ilo?ci odpowiadaj?cej 20 mg fluoksetyny. Pe?en wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Jasno zielona, okr?g?a, wypuk?a tabletka z lini? podzia?u, o ?rednicy 9 mm. Tabletki mo?na dzieli? na dwie równe cz??ci. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 20 mg, 30 szt.
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
tabl. powl.; 10 mg, 100 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 20 mg, 100 szt. kaps. twarde; 20 mg, 30 szt.