Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 20 mg, 30 szt.
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
tabl.; 20 mg, 30 szt.
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps.; 20 mg, 30 szt.
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 10 mg, 28 szt. kaps. twarde; 20 mg, 28 szt.
kaps. twarde; 20 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluoxetine Vitabalans 20 mg tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera chlorowodorek fluoksetyny w ilo?ci odpowiadaj?cej 20 mg fluoksetyny. Pe?en wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. Jasno zielona, okr?g?a, wypuk?a tabletka z lini? podzia?u, o ?rednicy 9 mm. Tabletki mo?na dzieli? na dwie równe cz??ci. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 20 mg, 30 szt.
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
tabl. powl.; 10 mg, 100 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
Fluoxetine | ATC: N 06 AB 03
kaps. twarde; 20 mg, 100 szt. kaps. twarde; 20 mg, 30 szt.