O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
ma??; 20 mg/g, 1 tuba 30 g
krem; 20 mg/g, 1 tuba 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dermafusin, 20 mg/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy gram kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (Acidum fusidicum). Substancje pomocnicze: Ka?dy gram kremu zawiera tak?e 0,04 mg butylohydroksyanizolu (E320), 111 mg alkoholu cetylowego i 2,7 mg potasu sorbinianu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem. Bia?y, jednorodny krem...
krem; (1 mg+ 20 mg)/g, tuba 15 g
krem; (20 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g
Fusidic acid | ATC: D 06 AX 01
ma??; 20 mg/g, 1 tuba 15 g ma??; 20 mg/g, 1 tuba 5 g
Fusidic acid | ATC: D 06 AX 01
krem; 20 mg/g, 1 tuba 15 g krem; 20 mg/g, 1 tuba 5 g
krem; 20 mg/g, 1 tuba 20 g krem; 20 mg/g, 1 tuba 5 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FUSACID, 20 mg/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (Acidum fusidicum) w postaci kwasu fusydynowego pó?wodnego (20,3 mg). Substancje pomocnicze wykazuj?ce dzia?anie biologiczne: propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i butylohydroksyanizol (E 320). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem...
krem; (20 mg+ 10 mg)/g, 1 op. 20 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FUSACID H, (20 mg + 10 mg)/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (Acidum fusidicum) w postaci kwasu fusydynowego pó?wodnego (20,3 mg) oraz 10 mg hydrokortyzonu octanu (Hydrocortisoni acetas). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: butylohydroksyanizol (E 320), alkohol cetylowy, potasu sorbinian. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6...
krem; (1 mg+ 20 mg)/g, 1 tuba 30 g
Fusidic acid | ATC: D 06 AX 01
krem; 29 mg/g, 1 op. 15 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hylosept, 20 mg/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy jeden gram kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (Acidum fusidicum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: zawiera butylohydroksyanizol 0,04 mg/g, alkohol cetylowy 111 mg/g i potasu sorbinian 2,7 mg/g. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem. Bia?y...