tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 1 mg, 2 blist. po 15 szt. tabl.; 2 mg, 2 blist. po 15 szt. tabl.; 3 mg, 2 blist. po 15 szt. tabl.; 4 mg, 2 blist. po 15 szt.
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 2 mg, 30 szt.
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 3 mg, 30 szt.
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 4 mg, 30 szt.
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 1 mg, 30 szt.
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt. tabl.; 6 mg, 30 szt.
tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Glimepiride Accord, 1 mg, tabletki Glimepiride Accord, 2 mg, tabletki Glimepiride Accord, 3 mg, tabletki Glimepiride Accord, 4 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Kada tabletka zawiera 1 mg glimepirydu. Kada tabletka zawiera 2 mg glimepirydu. Kada tabletka zawiera 3 mg glimepirydu. Kada tabletka zawiera 4 mg glimepirydu Kada tabletka zawiera 78,37 mg laktozy jednowodnej...
tabl.; 1 mg, 30 szt.
...zaburzenia czynno?ci nerek - ci?kie zaburzenia czynno?ci w?troby - przedawkowanie tabletek Glimepiride Accord - niektóre niewyrównane zaburzenia uk?adu endokrynologicznego wp?ywaj?ce na metabolizm w?glowodanów lub zaburzenia regulacji hipoglikemii (jak na przyk?ad w niektórych zaburzeniach czynno?ci tarczycy i w niewydolno?ci przedniego p?ata przysadki lub niewydolno?ci kory nadnerczy) - jednoczesne przyjmowanie niektórych innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5) Leczenie tabletkami Glimepiride Accord wymaga regularnej kontroli st?enia glukozy we krwi i...
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Glimepiride Genoptim, 1 mg, tabletki Glimepiride Genoptim, 2 mg, tabletki Glimepiride Genoptim, 3 mg, tabletki Glimepiride Genoptim, 4 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 1 mg, 2 mg, 3 mg lub 4 mg glimepirydu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka 1 mg zawiera 158,45 mg laktozy jednowodnej. Ka?da tabletka 2 mg...
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 1 mg, 30 szt. tabl.; 2 mg, 30 szt. tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt.
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 4 mg, 30 szt.
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 3 mg, 30 szt.
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 2 mg, 30 szt.
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 1 mg, 30 szt.
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 2 mg, 30 szt.
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 3 mg, 30 szt.
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 4 mg, 30 szt.
Glimepiride | ATC: A 10 BB 12
tabl.; 6 mg, 30 szt.