O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt. kaps. twarde; 100 mg, 4 szt.
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps.; 100 mg, 28 szt.
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt.
...kapsu?ki: bia?y, nieprzezroczysty. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Grzybice powierzchowne Itraconazole - Premier Research jest wskazany w leczeniu nast?puj?cych zaka?e? grzybiczych, je?li leczenie miejscowe jest nieskuteczne lub niew?a?ciwe: - grzybice skóry g?adkiej (np. grzybica tu?owia, grzybica podudzi, grzybica stóp i grzybica d?oni); - ?upie? pstry (Pityriasis versicolor). Grzybice uk?adowe Itraconazole - Premier Research jest wskazany w leczeniu grzybic uk?adowych, takich jak kandydoza, aspergiloza i...
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt. kaps. twarde; 100 mg, 4 szt.
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps. twarde; 100 mg, 28 szt.
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps.; 100 mg, 28 szt. kaps.; 100 mg, 4 szt.
TelzirRx-z
Fosamprenavir | ATC: J 05 AE 07
tabl. powl.; 700 mg, 60 szt.
...dob? przez 4 dni Ketokonazol: AUC itrakonazolu w du?ych dawkach 2,69-krotny (>200 mg na dob?) nie jest zalecane. Amprenawir: C ? max Amprenawir: AUC ? Amprenawir: C ? min Itrakonazol Itraconazole: spodziewany Brak bada? dotycz?cych interakcji. (Hamowanie CYP3A4 przez FPV i RTV) LEKI ZOBOJ?TNIAJ?CE SOK ?O??DKOWY, ANTAGONI?CI RECEPTORA HISTAMINOWEGO H2 I INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ Pojedyncza dawka 30 ml Amprenawir: C 35% Nie...
TelzirRx-z
Fosamprenavir | ATC: J 05 AE 07
zaw. doust.; 50 mg/ml, 1 but. 225 ml
Itraconazole | ATC: J 02 AC 02
kaps.; 100 mg, 28 szt. kaps.; 100 mg, 4 szt.