Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
inj.; 15 mg/1,5 ml, 5 amp. 1,5 ml
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 20 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt. tabl.; 15 mg, 60 szt.
tabl.; 15 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Antrend 15 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 15 mg meloksykamu (Meloxicamum). Tabletka zawiera 126 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Jasno?ó?te, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki ze sko?nymi kraw?dziami, z wyt?oczonym napisem ?B? i ?19? po obu stronach linii podzia?u na jednej stronie, g?adkie...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 15 mg, 20 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt. tabl.; 15 mg, 60 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ASPICAM, 15 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 15 mg meloksykamu (Meloxicamum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 256,80 mg Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletki okr?g?e, obustronnie wypuk?e, barwy jasno?ó?tej 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Krótkotrwa?e leczenie objawowe zaostrze?...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 7,5 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aspicam Bio, 7,5 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 128,4 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Tabletki okr?g?e, obustronnie wypuk?e, barwy jasno?ó?tej. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Jako...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 15 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lormed 15, 15 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 15 mg meloksykamu (Meloxicamum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 81,70 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Jasno?ó?ta, okr?g?a tabletka z lini? podzia?u na jednej stronie. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki...
MelOTC
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 7,5 mg, 10 szt.
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 20 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MEL Forte, 15 mg, tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 15 mg meloksykamu (Meloxicamum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: aspartam 3,5 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka ulegaj?ca rozpadowi w jamie ustnej Tabletki okr?g?e, obustronnie wypuk?e, jasno?ó?te o ?rednicy 12 mm...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 20 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt.
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MELOKSAM, 15 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 15 mg meloksykamu (Meloxicamum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 126 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Opis: Tabletka barwy jasno?ó?tej, okr?g?a, obustronnie lekko wypuk?a, po jednej stronie grawer ?B 19? i kreska dziel?ca, ?rednica ok. 9...
tabl.; 7,5 mg, 10 szt. tabl.; 7,5 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MeloxiLEK 7,5 7,5 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum). Substancja pomocnicza: 40,7 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Jasno?ó?te, okr?g?e tabletki z rowkiem dziel?cym na ?rodku jednej strony i g?adkie na drugiej stronie...
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MeloxiLEK 15, 15 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 15 mg meloksykamu (Meloxicamum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 81,5 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Jasno?ó?te, okr?g?e tabletki z lini? podzia?u na ?rodku jednej strony i g?adkie po drugiej stronie...
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Meloxicamum 123ratio, 15 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 15 mg meloksykamu (Meloxicamum). Ka?da tabletka zawiera 66,22 mg laktozy w postaci laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. ?ó?ta, marmurkowa, owalna tabletka z wyt?oczeniem ? MLX ? po jednej stronie i lini? podzia?u po 15...
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Meloxistad tabletki 15 mg 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera: 15 mg meloksykamu (Meloxicamum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: tabletka 15 mg zawiera 81,70 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Jasno?ó?ta tabletka, z p?asko fazowanym brzegiem i z centralnie po?o?onym rowkiem dziel?cym...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 7,5 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Moilec, 7,5 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 63 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Tabletki barwy jasno?ó?tej, okr?g?e, obustronnie lekko wypuk?e, po jednej stronie wyt?oczony symbol ?B 18?; ?rednica oko?o 7 mm...
inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 1 amp. 1,5 ml inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 3 amp. 1,5 ml
...Movalis 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jeden ml roztworu zawiera 10 mg meloksykamu Jedna ampu?ka z 1,5 ml roztworu zawiera 15 mg meloksykamu (Meloxicamum) w postaci soli enolowej powstaj?cej in situ w trakcie procesu produkcyjnego. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa? Roztwór o ?ó?tym zabarwieniu z odcieniem...
tabl.; 15 mg, 20 szt.
tabl.; 7,5 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Opokan 7,5 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY l tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum). Substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza 43 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Okr?g?a, p?aska, ?ó?ta tabletka rowkiem dziel?cym z po jednej stronie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Jako...
inj. [roztw.]; 15 mg/1,5 ml, 5 amp.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Opokan INJ, 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 10 mg meloksykamu (Meloxicamum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa?. Przezroczysty roztwór, koloru ?ó?tego do zielonkawo-?ó?tego, o charakterystycznym zapachu. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Krótkotrwa?e...
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Opokan-forte, 15 mg, tabletki 2. SK?AD ILO?CIOWY I JAKO?CIOWY 1 tabletka zawiera 15 mg meloksykamu (Meloxicamum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania - Krótkotrwa?e leczenie objawowe zaostrze? choroby zwyrodnieniowej stawów. - D?ugotrwa?e leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów...
tabl.; 15 mg, 10 szt. tabl.; 15 mg, 20 szt. tabl.; 15 mg, 30 szt.
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl.; 7,5 mg, 10 szt. tabl.; 7,5 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Reumelox, 7,5 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletki okr?g?e, barwy ?ó?tej, obustronnie p?askie z kresk? dziel?c? po jednej stronie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do...
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 7,5 mg, 20 szt.
Meloxicam | ATC: M 01 AC 06
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 15 mg, 20 szt.