O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
prosz. do inhal.; 400 µg/dawk?, 1 poj. 60 dawek
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
krem; 1 mg/g, 1 op. 15 g krem; 1 mg/g, 1 op. 30 g
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
ma??; 1 mg/g, 1 op. 15 g ma??; 1 mg/g, 1 op. 30 g
ma??; 1 mg/g, 1 tuba 15 g ma??; 1 mg/g, 1 tuba 30 g
roztw. na skór?; 1 mg/ml, 1 but. 20 ml
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
p?yn na skór?; 1 mg/g, 1 but. 20 ml
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
ma??; 1 mg/g, 1 tuba 15 g ma??; 1 mg/g, 1 tuba 30 g
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
krem; 1 mg/g, 1 op. 15 g krem; 1 mg/g, 1 op. 30 g
ma??; (1 mg+ 50 mg)/g, 1 tuba 15 g
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g krem; 1 mg/g, 1 tuba 30 g
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
roztw. na skór?; 1 mg/ml, 1 but. 30 ml
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
ma??; 1 mg/g, 1 op. 15 g
Mometasone furoate | ATC: R 01 AD 09
aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 1 but. 140 dawek
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g krem; 1 mg/g, 1 tuba 30 g
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
emulsja na skór?; 1 mg/g, 1 but. 30 g emulsja na skór?; 1 mg/g, 1 but. 60 g
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g krem; 1 mg/g, 1 tuba 35 g
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
ma??; 1 mg/g, 1 tuba 15 g ma??; 1 mg/g, 1 tuba 35 g
Mometasone furoate | ATC: R 01 AD 09
aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 1 but. 140 dawek aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 1 but. 60 dawek
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
ma??; 1 mg/g, tuba 20 g ma??; 1 mg/g, tuba 50 g
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
roztw. na skór?; 1 mg/g, 1 but. 20 ml roztw. na skór?; 1 mg/g, 1 but. 50 ml
kerm; 1 mg/g, op. 20 g krem; 1 mg/g, op. 50 g
Mometasone furoate | ATC: R 01 AD 09
aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 1 but. 140 dawek aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 1 but. 60 dawek
Mometasone furoate | ATC: R 01 AD 09
aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 18 g (140 dawek)
...we wszystkich podgrupach populacji dzieci i m?odzie?y w leczeniu sezonowego i ca?orocznego alergicznego zapalenia b?ony ?luzowej nosa (stosowanie u dzieci i m?odzie?y, patrz punkt 4.2). 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Wch?anianie Mometasone furoate, administered as an aqueous nasal spray, has a systemic bioavailability of <1% in plasma, using a sensitive assay with a lower quantitation limit of 0.25 pg/ml. Dystrybucja Nie dotyczy...
aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 10 g (60 dawek) aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 18 g (140 dawek)
aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 1 but. 18 g
Mometasone furoate | ATC: R 01 AD 09
aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 140 dawek
aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 140 dawek
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
krem; 1 mg/g, 1 tuba 100 g krem; 1 mg/g, 1 tuba 30 g
Mometasone furoate | ATC: D 07 AC 13
roztw. na skór?; 1 mg/g, 1 but. 100 ml roztw. na skór?; 1 mg/g, 1 but. 30 ml
aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 1 but. 140 dawek aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 1 but. 60 dawek aerozol do nosa; 50 µg/dawk?, 2 but. 140 dawek