Olopatadine | ATC: S 01 GX 09
krople do oczu [roztw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
Olopatadine | ATC: S 01 GX 09
krople do oczu [roztw.]; 1 mg/ml, 1 but. 5ml
krople do oczu; 1 mg/ml, 1 but. 5 ml
Olopatadine | ATC: S 01 GX 09
krople do oczu; 1 mg/ml, 1 op. 5 ml