O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ABAKTAL, 400 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 400 mg pefloksacyny (Pefloxacinum) w postaci mezylanu pefloksacyny. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 194,80 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?e lub ?ó?tawe, pod?u?ne, obustronnie wypuk?e tabletki powlekane. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
inf. [roztw.]; 400 mg/5 ml, 10 amp. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Abaktal, 80 mg/ml (400 mg/5 ml), roztwór do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu do infuzji zawiera 80 mg pefloksacyny (Pefloxacinum) w postaci mezylanu pefloksacyny. 5 ml roztworu do infuzji (1 ampu?ka) zawiera 400 mg pefloksacyny w postaci mezylanu pefloksacyny. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: 1 ampu?ka (5 ml) zawiera: 45 mg...