Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ABAKTAL, 400 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 400 mg pefloksacyny (Pefloxacinum) w postaci mezylanu pefloksacyny. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 194,80 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?e lub ?ó?tawe, pod?u?ne, obustronnie wypuk?e tabletki powlekane. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE...
Pefloxacin | ATC: J 01 MA 03
inf. [roztw.]; 400 mg/5 ml, 10 amp. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Abaktal, 80 mg/ml (400 mg/5 ml), roztwór do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu do infuzji zawiera 80 mg pefloksacyny (Pefloxacinum) w postaci mezylanu pefloksacyny. 5 ml roztworu do infuzji (1 ampu?ka) zawiera 400 mg pefloksacyny w postaci mezylanu pefloksacyny. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: 1 ampu?ka (5 ml) zawiera: 45 mg...