Policresulen | ATC: G 01 AX 03
globulki; 90 mg, 6 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Albothyl, 90 mg, globulki dopochwowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 globulka zawiera 90 mg polikrezulenu (Policresulenum) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Globulka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Miejscowe leczenie bakteryjnego zapalenia pochwy. Albothyl nie jest wskazany do stosowania u kobiet w wieku poni?ej 18 lat ani...