inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; , 10 fiol. 20 ml
roztw. doust. [konc.]; (17,51 g+ 3,276 g+ 3,13 g)/but., 2 but.