kaps. twarde; 40/160 mg,
Pravastatin | ATC: C 10 AA 03
tabl.; 20 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRAVATOR, 20 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 20 mg soli sodowej prawastatyny (Pravastatinum natricum). Substancje pomocnicze: Jedna tabletka produktu PRAVATOR 20 mg zawiera 124,9 mg laktozy bezwodnej Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Tabletki 20 mg s? koloru ?ó?tego do ciemno?ó?tego, nakrapiane, okr?g?e, dwuwypuk?e, z...
Pravastatin | ATC: C 10 AA 03
tabl.; 40 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRAVATOR, 40 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 40 mg soli sodowej prawastatyny (Pravastatinum natricum). Substancje pomocnicze: Jedna tabletka produktu PRAVATOR 40 mg zawiera 249,8 mg laktozy bezwodnej Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Tabletki 40 mg s? koloru ?ó?tego do ciemno?ó?tego, nakrapiane, okr?g?e, dwuwypuk?e, z...